Bijeenkomsten binnen Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Totaal 13 resultaten (pagina 1 van 2)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Online bijeen­komst | Het goede gesprek over vrijheid en veiligheid (VOL)

Bijeenkomsten

Mensen zijn zoekende om passend uitvoering te geven aan de Wet zorg en dwang. De maatschappelijke discussie gaat vaak over de administratieve lasten die gepaard gaan met deze nieuwe wet. Maar de nieuwe wet biedt ook volop mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben. Het gesprek voeren over die overwegingen is hard nodig. Daarom willen we in een training verkennen met deelnemers hoe zij hun rol in dit gesprek (kunnen) invullen.

lees verder

Landelijk Congres Cliënten­raden 2020

Bijeenkomsten

Noteer alvast in je agenda. Op maandag 30 november vindt het Landelijk Congres Cliëntenraden plaats, mede georganiseerd door LOC. Het thema van dit jaar is: Dialoog en daadkracht. Deze editie vindt volledig online plaats.

lees verder

Vragenuurtje bezoek verpleeg­huizen

Bijeenkomsten

Tijdens dit vragenuurtje beantwoordt Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap) vragen van cliëntenraden over de ruimte die er nu is voor bezoek in verpleeghuizen. En hoe je daarover op locatie in…

lees verder

Vragenuurtje bezoek verpleeg­huizen

Bijeenkomsten

Tijdens dit vragenuurtje beantwoordt Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap) vragen van cliëntenraden over de ruimte die er nu is voor bezoek in verpleeghuizen. En hoe je daarover op locatie in…

lees verder

Webinar bezoek­regeling verpleeg­huizen

Bijeenkomsten

Tijdens dit online webinar geven Marthijn Laterveer (coordinator LOC) en Tiske Boonstra (LOC-adviseur) een toelichting op de bezoekregeling verpleeghuizen en de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Bijeen­komst reactie Commissie Bos: “Zelfstan­dig in 2030” (gean­nuleerd)

Bijeenkomsten

Let op: in verband met de ontwikkelingen en geldende adviezen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd. Meer informatie lees je in dit bericht Afgelopen maand is het rapport Oud en zelfstandig…

lees verder

Eten drinken en aan­vul­len­de diensten (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam) (gean­nuleerd)

Bijeenkomsten

De maaltijd, zeker in gevallen dat die gezamenlijk wordt gebruikt, is een belangrijk moment van de dag, waar de cliënten dagelijks naar uitkijken. Natuurlijk is een goed verzorgde maaltijd belangrijk, maar ook de inrichting van het restaurant, de wijze van opdienen en de rol van de medewerkers. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam deze themabijeenkomst op 23 maart. Je bent van harte uitgenodigd.

lees verder

Regiobijeen­komst Brabant | Positie cliënten­raad bij thema Mantelzorg

Bijeenkomsten

Welke positie kan de cliëntenraad innemen bij het thema Mantelzorg? Deze vraag staat centraal tijdens de regiobijeenkomst in Brabant op 5 maart in Tilburg. Cliëntenraden bestaan uit mensen met hart…

lees verder

Regiobijeen­komst Zuid-Hol­land

Bijeenkomsten

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om…

lees verder

Workshop Kwaliteitsplan en de rol van cliënten­raden

Bijeenkomsten

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is in januari 2017 in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland opgenomen. Daardoor zijn alle…

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: