Bijeenkomsten binnen Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Totaal 10 resultaten (pagina 1 van 1)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Bijeen­komst reactie Commissie Bos: “Zelfstan­dig in 2030”

Bijeenkomsten

Afgelopen maand is het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies verschenen. De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (oftewel: Commissie Bos) houdt zich bezig met de vraag hoe de…

lees verder

Wet zorg en dwang en de rol van de cliënten­raad (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam)

Bijeenkomsten

De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet die is ingegaan op 1 januari jl. Dit jaar geldt daarbij als een overgangsjaar. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam – ondersteund door LOC – deze themabijeenkomst.

lees verder

Wonen en woonvisie (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam)

Bijeenkomsten

De maaltijd, zeker in gevallen dat die gezamenlijk wordt gebruikt, is een belangrijk moment van de dag, waar de cliënten dagelijks naar uitkijken. Natuurlijk is een goed verzorgde maaltijd belangrijk, maar ook de inrichting van het restaurant, de wijze van opdienen en de rol van de medewerkers. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam deze themabijeenkomst op 23 maart. Je bent van harte uitgenodigd.

lees verder

Eten drinken en aan­vul­len­de diensten (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam)

Bijeenkomsten

De maaltijd, zeker in gevallen dat die gezamenlijk wordt gebruikt, is een belangrijk moment van de dag, waar de cliënten dagelijks naar uitkijken. Natuurlijk is een goed verzorgde maaltijd belangrijk, maar ook de inrichting van het restaurant, de wijze van opdienen en de rol van de medewerkers. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam deze themabijeenkomst op 23 maart. Je bent van harte uitgenodigd.

lees verder

Regiobijeen­komst Brabant | Positie cliënten­raad bij thema Mantelzorg

Bijeenkomsten

Welke positie kan de cliëntenraad innemen bij het thema Mantelzorg? Deze vraag staat centraal tijdens de regiobijeenkomst in Brabant op 5 maart in Tilburg. Cliëntenraden bestaan uit mensen met hart…

lees verder

Regiobijeen­komst Zuid-Hol­land

Bijeenkomsten

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om…

lees verder

Workshop Kwaliteitsplan en de rol van cliënten­raden

Bijeenkomsten

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is in januari 2017 in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland opgenomen. Daardoor zijn alle…

lees verder

Workshop Vrijheid en veiligheid en de rol van cliënten­raden

Bijeenkomsten

De cliëntenraad heeft een belangrijke taak om vrijheid en veiligheid bespreekbaar te maken binnen de zorgorganisatie. En daarbij ook te bewaken dat mensen belangrijker blijven dan het alleen volgen van…

lees verder

Workshop Radicale ver­nieuwing verpleeg­huis­zorg voor cliënten­raden

Bijeenkomsten

22 juni 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Telkens opnieuw het gesprek met elkaar aangaan over wat er voor mensen toe doet, dat is de essentie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (Rvv), van regels naar relaties. In…

lees verder

Basis­cur­sus “De (nieuwe) Wmcz 2018” voor cliënten­raden in alle sectoren

Bijeenkomsten

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz De cursussen beginnen met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). LOC informeert u uitgebreid over de…

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: