Nieuws binnen Kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Totaal 54 resultaten (pagina 1 van 6)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Late night show inspiratieweek Radicale ver­nieuwing verpleeg­huis­zorg 9-13 nov

Nieuws

In 2017 startte de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, vanuit de droom van verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Dit jaar is er een digitale landelijke inspiratieweek plaats, en kunnen geïnteresseerden meekijken en -leren van de initiatieven in deze beweging. Zo is er van 9-13 november iedere avond een late night show voor geïnteresseerden.

lees verder

Dialoog & daadkracht | Landelijk congres cliënten­raden 2020

Nieuws

Op maandag 30 november is het Landelijk Congres Cliëntenraden, mede georganiseerd door LOC. Dit jaar anders dan anders, namelijk een online talkshow. Live vanuit Capital C in Amsterdam zenden we uit. Met inspirerende gasten zoals Jet Bussemaker en Theo van Uum. Zij schuiven aan bij onze dagvoorzitter Hadassah de Boer. Meld je nu aan!

lees verder

Rol cliënten­raad bij corona-aan­pak

Nieuws

Geplaatst op 28 september 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Vrijheid en veiligheid
De corona-aanpak vraagt een evenwicht vinden tussen menselijkheid en veiligheid. En dat doe je met elkaar: de mensen die zorg krijgen, hun naasten en de hulpverleners. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om in alle afwegingen vooral de menselijkheid te blijven bewaken. En het perspectief van bewoners en naasten in te brengen.

lees verder

Instem­mingsrecht kwaliteitsplan verpleeg­huizen 2021

Nieuws

Cliëntenraden in de verpleeghuissector hebben sinds dit jaar meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de afwegingen die de zorgorganisatie maakt bij de besteding van het geld voor de zorg en ondersteuning. Voor zover dat nog kan raden we aan om als cliëntenraad vanaf het begin van de plannen betrokken te zijn!

lees verder

Nieuwe handreiking aanpak verpleeg­huis­zorg bij corona gereed

Nieuws

Geplaatst op 17 september 2020 - Thema's: Coronavirus, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal.

lees verder

IGJ: ook in crisis­situaties cliënten­raden betrekken

Nieuws

Afgelopen week publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een rapport met conclusies en aanbevelingen op basis van 1700 gesprekken in de sector VVT. Daarin heeft de inspectie ook aandacht voor de positie van cliëntenraden. De inspectie is duidelijk over het belang van medezeggenschap. “Het betrekken van gremia als cliëntenraden bij besluitvorming is ook in crisissituaties noodzakelijk.

lees verder

Handreiking: Zorg vanuit relaties vraagt visie op ondersteunen­de diensten

Nieuws

Organisaties die deelnemen aan de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ hebben veel aandacht voor wat cliënten, naasten en medewerkers echt belangrijk vinden. Een vraag die daarbij naar voren komt is hoe ondersteunende diensten (zoals keuken, schoonmaak, communicatie, personeelsbeleid) optimaal kunnen helpen. 13 organisaties startten een actie-onderzoek rondom die vraag en maakten een publicatie met tips. De vernieuwingsbeweging wordt ondersteund door LOC.

lees verder

Basis voor bezoek­beper­kin­gen

Nieuws

Nog steeds wordt er veel getest in het kader van het coronavirus. Het aantal positieve testen stijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat de mensen om wie het gaat ook besmet zijn, of ziek kunnen worden. Mocht het zover komen dat er lokaal of landelijk sprake is van een nieuwe virusuitbraak, dan zal er hoogstwaarschijnlijk niet opnieuw een landelijk bezoekverbod worden ingesteld. Wel kunnen er, ook nu al, nog andere beperkingen worden ingesteld. LOC ontving de afgelopen periode vele vragen over de legitimatie van de coronaregels en bezoekbeperkingen. De basis voor veel van de beperkingen is er altijd al geweest, maar deze springen nu meer in het oog. In samenhang met de algemeen geldende coronaregels ontstaat er een zekere gelaagdheid in wet- en regelgeving. In dit bericht zetten we deze op een rij.

lees verder

Definitief rapport commissie Bos | Reactie LOC

Nieuws

De commissie Bos heeft een definitief rapport gepubliceerd over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Het gaat om ingrijpende adviezen. Cliëntenraden en LOC vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de besproken thema’s. De manier waarop vraagt wel de nodige aandacht: het rapport blijft nu hangen in symptoombestrijding. Economie en systemen zijn steeds weer het uitgangspunt, in plaats van mensen en menselijkheid.

lees verder

Online Dialoog – Duurzame en gezonde voeding in de zorg

Nieuws

Wil je je ideeën delen over hoe we een duurzame en gezonde toekomst in de zorg kunnen realiseren? Deel je kennis op toekomstproef.nl

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: