Zoekresultaten

Totaal 115 resultaten (pagina 1 van 12)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

Nieuws

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van februari een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 22 en 24 februari bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Nieuws

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. Deze week bespreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze koers met de betrokken partijen, waaronder ook LOC Waardevolle zorg. We nodigen cliëntenraden graag uit om hun ideeën/vragen/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in dit gesprek.

lees verder

Rol cliënten­raad bij technologie in de zorg – Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Nieuws

Op 14 november organiseerde het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam (PCLZA) een themabijeenkomst over de inzet van technologie in de zorg. Op technologie en digitale hulpmiddelen wordt tegenwoordig vol ingezet. Het uitgangspunt daarbij moet altijd zijn dat het hierbij moet gaan om waardevolle zorg mogelijk te maken. Iets wat alleen haalbaar is door met elkaar samen te werken. 

lees verder

Met zorgkan­toren in gesprek over kwaliteit en con­tinuïteit van zorg

Nieuws

Ook dit jaar zetten we de gesprekken met het zorgkantoor voort: cliëntenraden geven aan dat zij zo op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Het zorgkantoor zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op een aantal actuele onderwerpen rondom kwaliteit en continuïteit van zorg. Zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg. 

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Nieuws

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Landelijke prog­ram­ma’s en veran­deren­de wetgeving 2023

Nieuws

Er is een groot aantal landelijke programma’s gestart om de zorg te verbeteren. Ook zijn er verschillende nieuwe kwaliteitskaders (in ontwikkeling) en komen er in diverse wetten kleine wijzigingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste programma’s en veranderingen in de zorg in 2023 op een rijtje gezet.

lees verder

‘Op zoek naar Waardevol leven!’ tijdens de Week van de Radicale ver­nieuwing

Nieuws

Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe we elkaar en anderen daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. De Week van de Radicale vernieuwing (7-11 november) geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen. Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwings-bewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek. Doe je mee?

lees verder

Begroting VWS 2023: LOC pleit voor meer samenhang

Nieuws

Foto: cliëntenraadsleden in gesprek tijdens de Week van de Medezeggenschap Dinsdag 18 oktober debatteerde de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over…

lees verder

Uit­nodiging bijeen­komst Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam: Zor­gin­novatie en de rol van de cliënten­raad

Nieuws

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam nodigt je uit voor de themabijeenkomst ‘Zorginnovatie en de rol van de cliëntenraad’. De bijeenkomst vindt plaats op 14 november 2022 in Amsterdam.

lees verder

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Nieuws

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese