Zoekresultaten

Totaal 47 resultaten (pagina 1 van 5)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Toekomst van de zorg: Cliënten­raad s’Heeren Loo neemt verantwoor­delijkheid nieuwe zorgstrategie

Praktijkvoorbeelden

Met de instroom van jongere generaties cliënten en verwanten moet bij zorginstelling ’s Heeren Loo ook de invulling van zorg en wonen op de schop. Dat heeft gevolgen van de medezeggenschap en participatie van cliënten, verwanten en medewerkers. Albertine Ravensbergen, voorzitter centrale cliëntenraad, vertelt over de totstandkoming van de nieuwe langetermijnstrategie. Zij benadrukt daarbij de rol van (mede)zeggenschap: “Dit is een belangrijke conclusie. Je hebt, wil je overleven als zorginstelling, het tegengeluid en de innovatiekracht van de achterban nodig. Zonder meer een les voor de hele zorgsector.”

lees verder

3-delige pod­castserie met bes­tuur­ders over dilem­ma’s in cliëntmedezeg­genschap

Praktijkvoorbeelden

Het geluid van medezeggenschap wordt steeds sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig. In een nieuwe serie openhartige podcasts staan we met bestuurders stil bij vragen en dilemma’s die…

lees verder

Medezeg­genschap doe je samen – goede voor­beel­den van zor­gor­ganisaties en cliënten­raden

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de Week van de Medezeggenschap riepen LOC Waardevolle zorg en ActiZ zorgorganisaties en cliëntenraden op om goede voorbeelden rond medezeggenschap aan te dragen. Uit de inzendingen zijn vijf organisaties gekozen. In vijf video’s vertellen bestuurders en cliëntenraadsleden van Sevagram, De Betuwe, Allerzorg, Zorgspectrum en Alerimus over hoe zij medezeggenschap hebben georganiseerd, en waarom het zo’n succes is.

lees verder

Zorg & Zeg­genschap | Anders kijken naar zorg en ondersteuning

Praktijkvoorbeelden

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over ‘De verbinding zoeken’ is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

“Ik wil op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de zorg”

Praktijkvoorbeelden

In dit bericht vertelt Lambertine Habets Muhlenberg (82), cliëntenraadslid van MeanderGroep Zuid-Limburg/Thuiszorg in Oostelijk Zuid-Limburg over haar ervaringen als cliëntenraadslid.

lees verder

“Praat met elkaar over de visie op zorg en wonen” – Impressie regionale bijeen­komst Friesland

Praktijkvoorbeelden

Het regioteam Friesland organiseerde op 16 mei een bijeenkomst over kleinschalig wonen. Vanuit de Bouwpool van LOC vertelden Jan Meerpoel en Ruud Kamsma over de historie en de huidige situatie met betrekking tot kleinschalig wonen. De belangrijkste tip is: praat met elkaar over de visie op zorg en wonen.  En hoe dit in de praktijk binnen de mogelijkheden is te realiseren. Ook was er volop ruimte voor uitwisseling over thema’s die nu spelen bij de cliëntenraden. De volgende bijeenkomst in Friesland staat gepland op 14 november.

lees verder

‘Om stappen voorwaarts te maken, moet je werken vanuit de bedoeling. Dat betekent dat je het systeem moet doorbreken.’

Praktijkvoorbeelden

Dimph van Ruth is raadslid voor de SP binnen de gemeente Heerenveen. Henny Bergsma is daar werkzaam als secretaris van de SP afdeling en ook ondersteuner van de SP fractie.…

lees verder

“Hoe hebben jullie dat aan­gepakt?” – Maan­delijkse spar­ses­sies met cliënten­raden

Praktijkvoorbeelden

Met andere cliëntenraden en adviseurs (digitaal) sparren, ideeën uitwisselen, van elkaars ervaringen leren – voor veel cliëntenraden is dat een verrijking en verdieping van het cliëntenraadswerk. Daarom organiseert LOC maandelijks digitale sparsessies. LOC-adviseur Tiske legt in dit artikel uit waarom ze deze sparsessies startte. Cliëntenraadsleden Erik, Carla en Michael vertellen wat het meedoen aan de sparsessies hen bracht.

lees verder

“Door de ogen van de ander naar de wereld kij­ken” Samen Zeg­genschap

Praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 12 april 2022 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Het delen van kennis en ervaringen rondom nieuwe vormen van echte zeggenschap en participatie van cliënten, naasten en medewerkers in de ouderenzorg – dat is het doel van het actieteam Samen Zeggenschap vanuit de beweging Radicale vernieuwing zorg. Geen blauwdrukken, maar bewustwording over hoe je samen, vanuit de relatie, zeggenschap vormgeeft.

lees verder

LOC-tijdschrift | Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

Praktijkvoorbeelden

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over ‘De verbinding zoeken’ is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: