Zoekresultaten

Totaal 168 resultaten (pagina 1 van 17)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Nieuws

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Nieuws

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Voorjaar 2023: Leergang effectieve medezeg­genschap

Nieuws

Tijdens een nieuwe driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees verder

Met zorgkan­toren in gesprek over kwaliteit en con­tinuïteit van zorg

Nieuws

Ook dit jaar zetten we de gesprekken met het zorgkantoor voort: cliëntenraden geven aan dat zij zo op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Het zorgkantoor zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op een aantal actuele onderwerpen rondom kwaliteit en continuïteit van zorg. Zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg. 

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Nieuws

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Ongevraagd advies – hoe zet ik het in?

Nieuws

Bijna alle cliëntenraden kennen de term ‘ongevraagd advies’ wel. Maar wat betekent die eigenlijk? In dit artikel lees je wat een ongevraagd advies is en wat de wet hierover zegt.…

lees verder

Behoud de privacy in de ggz: Tweede Kamer wil geen per­soonsgegevens

Nieuws

Door blijvende (politieke) druk uit te oefenen, heeft de hele Tweede Kamer zich geschaard achter een motie dat persoonsgegevens van mensen die ggz ontvangen niet langer mogen worden verzameld bij de NZa. De actiegroep Stop Benchmark ROM (waar LOC onderdeel van uitmaakt) is blij dat de Kamer zich hierover uitspreekt en ziet met interesse uit naar de reactie van kabinet en de NZa. De actiegroep zal er alles aan doen om de schending van de privacy van mensen die hulp krijgen via de ggz te voorkomen.  In dit bericht lees je meer over de gegevensdoorlevering aan de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder

Aandacht in Tweede Kamer voor rol cliënten­raden bij (gedeel­telij­ke) sluiting ggz-klinieken

Nieuws

Een zorgorganisatie is bij wet verplicht om bij een voornemen tot de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de zorgverlening, een adviesaanvraag te doen bij de cliëntenraad. In de praktijk gebeurt…

lees verder

Evaluatie medezeg­genschapsregeling

Nieuws

Ruim twee jaar nadat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking trad is voor veel cliëntenraden en zorgaanbieders de tijd aangebroken om de afspraken en werkwijze zoals vastgelegd in de medezeggenschapsregeling te evalueren. In de model medezeggenschapsregeling staat dat cliëntenraden en instelling twee jaar na ondertekening de regeling evalueren. Als hulpmiddel maakte LOC een Bewaarkaart waarin staat hoe je deze evaluatie aan kunt pakken.

lees verder

Onvrij­wil­lige, verplichte zorg of zorg met dwang?

Nieuws

Bij de Vraagbaak van LOC komen regelmatig vragen binnen over de rol van de cliëntenraad bij onvrijwillige of verplichte zorg en hoe je zicht krijgt op de uitvoering van deze zorg.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese