Workshop Kwaliteitsplan en de rol van de cliënten­raden

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg


In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is in januari 2017 in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland opgenomen. Daardoor zijn alle verpleeghuizen in Nederland verplicht te doen wat er in het Kwaliteitskader staat.Het kwaliteitskader gaat over de hele kwaliteit in verpleeghuizen. Bestaande projecten zoals mondzorg en medicijngebruik horen daarbij. Het kwaliteitskader is dus geen nieuw project in de verpleeghuizen dat erbij komt. Eigenlijk is het kwaliteitskader een soort kapstok waar alle reeds in gang gezette ontwikkelingen en projecten bij elkaar komen.

Kwaliteitsplan


In het Kwaliteitskader staat ook dat verpleeghuizen jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag moeten opstellen. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad. Een mooi moment voor de raad om invloed uit te oefenen op het kwaliteitsbeleid. De cliëntenraad let erop of het kwaliteitsplan aansluit bij wat de bewoners nodig hebben en belangrijk vinden. En bij het kwaliteitsverslag bekijkt de raad of dat ook gelukt is. 

Inhoud LOC-Workshop Het Kwaliteitsplan en de rol van cliëntenraden


In de LOC-workshop staat het uitwisselen van informatie, ervaringen en tips centraal. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Wat zegt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg over het kwaliteitsplan en de rol van de cliëntenraad?
  • Hoe kan de raad invloed uitoefenen op het kwaliteitsplan? 
  • Wat kan de raad doen als uit het kwaliteitsverslag blijkt, dat de zorg niet zo goed is als in het kwaliteitsplan staat? 
  • Welke hulpmiddelen kan de raad inzetten?

Naast antwoorden op deze vragen, biedt de workshop ook volop gelegenheid aan deelnemers om met elkaar ervaringen, tips en tops uit te wisselen.

Aanvullende informatie


Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is van toepassing voor zorg voor mensen met zorgzwaartepakket (zzp) verpleging en verzorging 4 tot en met 10. Mensen die 24 uur zorg nodig hebben en bij elkaar wonen in één gebouw. Zoals in een verpleeghuis of in een zorgboerderij. Het is niet voor mensen die de zorg in hun eigen huis krijgen. Bijvoorbeeld via de wijkverpleegkundige, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget. Voor meer informatie:

Kosten

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. deze workshop. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 – 14.00 uur. Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Deze workshop is onderdeel van de Basiscursus medezeggenschap. Wil je liever de hele basiscursus deelnemen, klik dan hier om je aan te melden.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.  

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese