Basis­cursus “De (nieuwe) Wmcz 2018” voor cliënten­raden in alle sectoren

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz

De cursussen beginnen met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). LOC informeert u uitgebreid over de ontwikkelingen in wetgeving en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap.

Daarnaast biedt de cursus veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en de rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgaanbieder komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie. En hoe ga je daarmee om? En waar kunt u terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling? 

13.00 uur Lunch 

Tweede dagdeel: Keuze uit twee workshops over actuele thema’s:

Tijdens het tweede dagdeel kun je kiezen uit twee workshops over actuele thema’s:

Workshop 1: Zorg & Geld en zorginkoop en de rol van cliëntenraden

Hoe weet je als cliëntenraad of de zorgaanbieder het zorggeld dat binnenkomt ook daadwerkelijk aan zorg besteedt? En of de aanbieder financieel robuust is en dus op de lange termijn een goede basis heeft om goede zorg aan cliënten te kunnen blijven leveren? Deze vragen komen aan bod in deze workshop. Voorkennis over financiën of financiële kengetallen is niet nodig.

Workshop 2: Kwaliteitsplan en de rol van de cliëntenraden 

Nadere informatie over de inhoud van deze workshop volgt.

Voor wie

De basiscursussen zijn bedoeld voor startende cliëntenraadsleden en ondersteuners, maar ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of leden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De cursussen zijn geschikt voor cliëntenraadsleden actief binnen alle sectoren. De LOC-trainers zijn Liesbeth Honig en José Broers.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 – 14.00 uur. Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese