Bijeen­komst Zorgkan­toor CZ & cliënten­raden Zuid-Lim­burg

 • 2 juni 2021
 • 13:00 - 15:00
 • Online, vanaf je eigen locatie

Zorgkantoor & cliëntenraden in gesprek over het kwaliteitsplan

Eén van de taken van de cliëntenraad is meedenken, adviseren en instemming verlenen/geven op het gebied van kwaliteitsbeleid. Onder kwaliteit vallen veel onderwerpen, zoals hygiëne en infectiepreventie, vrijheid en veiligheid, procedure zorgplan, etc. De instelling beschrijft deze onderwerpen in het kwaliteitsplan, hierop heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het kwaliteitsplan wordt daarom door het zorgkantoor besproken met de cliëntenraad. Hoe gaat zo’n gesprek en welke rol heeft de cliëntenraad?

Doel van de bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten – georganiseerd door LOC en de verschillende zorgkantoren – is om in gesprek te komen en zo waardevolle informatie met betrekking tot het kwaliteitsplan uit te wisselen met elkaar. Wat wordt er van cliëntenraden verwacht vanuit het zorgkantoor? Hoe kunnen zij hun rol goed oppakken? En hoe ga je als cliëntenraadslid ‘goed voorbereid’ naar het gesprek met de bestuurder en het zorgkantoor?

Het programma

Voorbereiding
Deelnemers ontvangen vooraf aan de bijeenkomst een informatiedocument over het zorgkantoor en linkjes naar korte filmpjes, waarin begrippen en het inkoopproces rond de kwaliteitsgelden worden uitgelegd, zodat de context duidelijk is voor iedereen die deelneemt.   

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit twee delen:

1. Algemeen gedeelte

LOC en het zorgkantoor geven een korte toelichting vanuit hun specifieke rol.  Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad volgens de Wmcz 2018?
 • Welke rol heeft het zorgkantoor m.b.t. het kwaliteitsplan?
 • Wat zijn de ervaringen van de cliëntenraad over de deelname aan dit proces?

2. In gesprek over het kwaliteitsplan

In het tweede gedeelte volgen gesprekken in virtuele kamers, waarbij een aantal thema’s aan bod komt:

 1. Waar stap je in als cliëntenraad in het proces?
 2. Hoe haal je als cliëntenraad signalen op van de achterban? Welke informatie heb je nodig?
 3. Hoe pak je als cliëntenraad je rol in het gesprek met de bestuurder? En hoe pak je als cliëntenraad je rol in het gesprek met het zorgkantoor?

Mocht je net nieuw zijn in de cliëntenraad of op zoek zijn naar meer algemene kennis, dan is hiervoor een aparte kamer, waar we algemene informatie geven over de Wmcz 2018.

Dus… doe mee, geef aan waar je over mee wilt praten, leer de medewerkers van het zorgkantoor uit jouw regio kennen en ga met hen in gesprek!

Aanmelden

Voor cliëntenraden in de V&V organiseren we de bijeenkomsten in verschillende regio’s. Je vindt alle data en de bijbehorende regio in ons overzicht met bijeenkomsten. Op dinsdag 1 juni is er een bijeenkomst gepland voor de cliëntenraden uit de GGZ en VG.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten via onderstaand button:

Achtergrondinformatie

In 2017 is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in werking getreden. Het kwaliteitskader heeft als doel om de kwaliteit in de ouderenzorg te verbeteren op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Iedere organisatie moet aantoonbaar invulling geven aan de thema’s in het kwaliteitskader van desbetreffende sector. De thema’s moeten zichtbaar zijn in het kwaliteitsplan en in het kwaliteitsverslag. De instelling geeft in het plan ook aan hoe zij de kwaliteitsgelden borgen. Vanaf 2019 hebben cliëntenraden instemmingsrecht op het kwaliteitsplan.

Het zorgkantoor toetst of de kwaliteitsplannen overeenkomen met de werkelijkheid en of de zorg voldoet aan de kwaliteitsnormen. Dit is de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor als inkoper van de zorg. Hiervoor heeft het zorgkantoor onder andere contact met de cliëntenraden en wordt de cliëntenraad minimaal een keer per jaar uitgenodigd om hierover te praten met het zorgkantoor.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten.

Wat heb ik nodig om mee te doen?

Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst heb je een beeldscherm nodig (computer, ipad, eventueel telefoon), met goed werkend internet. Mocht je dit niet hebben, en zou je wel graag mee willen doen? Neem dan contact op met de vraagbaak van LOC. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17. 00 uur kun je bellen naar 030 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen de vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.