Basis­cursus medezeg­genschap voor cliënten­raadsleden GGZ

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz

De cursussen beginnen met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur of van 14.30 tot 17.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en het wetsvoorstel Wmcz 2018. LOC informeert u uitgebreid over de ontwikkelingen in wetgeving en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap.

Daarnaast biedt de cursus veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en de rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgaanbieder komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie. En hoe ga je daarmee om? En waar kunt u terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling?

Verder gaan de trainers in op de verschillen tussen de huidige Wmcz en het wetsvoorstel Wmcz 2018. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe onderwerpen zoals de medezeggenschapsregeling, het instemmingsrecht en de wettelijke bevoegdheden van lokale en centrale cliëntenraden.

Tweede dagdeel: Keuze uit twee workshops over actuele thema’s

Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee actuele workshops. In elke workshop behandelen we een actueel thema. Aan de workshops werkt een aantal gastsprekers mee.

Workshop 1: Wet verplichte GGZ (Wvggz)
De Wvggz treedt op 1 januari 2020 in werking. Tot die datum blijft de Wet Bopz van kracht. De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering t.o.v. de BOPZ is onder meer dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ­instelling opgelegd kan worden. Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over de inhoud van de Wvggz en wat de cliëntenraad kan betekenen voor cliënten / vertegenwoordigers als het gaat over ­de invoering van deWvggz.

of

Workshop 2: Ambulantisering en de rol van cliëntenraden
Hoe kunnen cliëntenraden de situatie van thuiswonenden met zorg verbeteren? Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden van cliëntenraden om invloed op beleid uit te oefenen op instellings-­ of organisatieniveau zodat mensen thuis ook echt een goed leven kunnen hebben? Deze vragen staan centraal in deze workshop.

Voor wie

De basiscursussen ‘Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap’ zijn bedoeld voor startende cliëntenraadsleden en ondersteuners, maar ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of leden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De cursussen zijn geschikt voor cliëntenraadsleden actief binnen de GGz, Ouderenzorg of Zorg Thuis. De LOC-trainers zijn Liesbeth Honig en José Broers.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 – 14.00 uur. Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.