Basis­cursus medezeg­genschap voor cliënten­raden in alle sectoren

  • 22 juni 2019
  • 10:00 - 16:00
  • LOC, Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht

In het voorjaar van 2019 organiseert LOC weer de interessante basiscursus ‘Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap’. Deze informatieve en praktische (basis-)cursussen zijn bedoeld voor cliëntenraadsleden en ondersteuners.

Datum, locatie en tijd
Utrecht – zaterdag 22 juni 2019 van 10.30 -16.00 uur – voor GGz, V & V, Zorg Thuis

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz

De cursus begint met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en het wetsvoorstel Wmcz 2018. LOC informeert u uitgebreid over de ontwikkelingen in wetgeving en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap.

Daarnaast biedt de cursus veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en de rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgaanbieder komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie. En hoe ga je daarmee om? En waar kunt u terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling? 

Verder gaan de trainers in op de verschillen tussen de huidige Wmcz en het wetsvoorstel Wmcz 2018. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe onderwerpen zoals de medezeggenschapsregeling, het instemmingsrecht en de wettelijke bevoegdheden van lokale en centrale cliëntenraden.

Tweede dagdeel: Keuze uit twee workshops over actuele thema’s

Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee actuele workshops die per cursusdag verschillen. In elke workshop behandelen we een actueel thema. Aan de workshops werkt een aantal gastsprekers mee, bijvoorbeeld uit de LOC-Bouwpool en de LOC-Expertgroep Zorg & Geld.

Workshops:

1. Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Telkens opnieuw het gesprek met elkaar aangaan over wat er voor mensen toe doet, dat is de essentie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (Rvv), van regels naar relaties. In de workshop worden onder meer ervaringen, handreikingen en tips aangereikt die kunnen bijdragen bij de zoektocht naar nieuwe wegen van medezeggenschap.

2. Wet Zorg en Dwang en de rol van cliëntenraden

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Wat staat in de Wet zorg en dwang? Welke kwaliteitscriteria staan in de wet voor het gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen. En wat kan de cliëntenraad bijdrage aan zorg voor vrijheid? Tijdens deze workshop krijgt u informatie en handvatten aangereikt. Ook is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

Voor wie

De basiscursussen ‘Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap’ zijn bedoeld voor startende cliëntenraadsleden en ondersteuners, maar ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of leden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De cursussen zijn geschikt voor cliëntenraadsleden actief binnen de GGz, Ouderenzorg of Zorg Thuis. De LOC-trainers zijn Liesbeth Honig en José Broers.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 – 14.00 uur. Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.