Dialoog­bijeen­komst con­sultatie Toekomstscenario kind- en gezinsbescher­ming

  • 21 mei 2021
  • 10:00 - 11:30
  • Online, vanaf je werkplek

Het huidige jeugdbeschermingsstelsel is complex en knelt. In gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk en de VNG is gewerkt aan het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit scenario moet op termijn een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming. Het toekomstscenario met bijbehorende routekaart is inmiddels opengesteld voor internetconsultatie. Omdat de volledige consultatie een lijvig stuk is, hebben we een puntsgewijze samenvatting geschreven, waarin de thema’s en voorstellen zijn neergezet.

In gesprek                  

LOC ziet hier een waardevolle mogelijkheid om in gesprek te gaan met cliëntenraden uit de jeugdbescherming. Om op te halen wat jullie belangrijk vinden voor de jeugdbescherming in de toekomst. Zodat we met deze input en vanuit jullie perspectief een reactie op de consultatie kunnen geven.

De dialoogbijeenkomst en het vervolg

Daarom organiseren we een online bijeenkomst waarin we met elkaar het gesprek willen voeren. Waarin het dus vooral kan en mag gaan over wat cliëntenraden belangrijk vinden voor de toekomst. Gewoon vanaf je eigen thuiswerkplek. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

  • Vrijdag 21 mei, van 10:00 – 11:30 uur.

Het toekomstscenario is een stuk dat op verschillende punten nog uitgewerkt moet worden. Er is een internetconsultatie gestart om geluiden en ideeën van de samenleving op te halen. De uitkomsten van de dialoogbijeenkomst zullen wij verwerken in een reactie op de consultatie. Deze reactie zullen wij voor verzending eerst naar de deelnemers aan het gesprek versturen voor feedback.

Inspiratie

Om een waardevol gesprek te kunnen voeren waarin de visie van cliëntenraden uit de jeugdbescherming de boventoon voert, zullen er drie vragen centraal staan:

  1. Hoe moet jeugdbescherming er in de toekomst uit zien?
  2. Wat is er nodig om dit te realiseren?
  3. Draagt het toekomstscenario daar aan bij?

Wil je je mening laten horen?

Meld je dan aan voor de bijeenkomst via deze link.

Contact

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs helpen je graag!

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese