Dialoog­bijeen­komst klacht- en tuchtprocedures in de jeugdbescher­mingsketen

  • 23 juli 2021
  • 10:00 - 11:30
  • Online, vanaf je werkplek

De kwetsbare positie en machtsongelijkheid van jeugdigen en hun (pleeg)ouders ten opzichte van de jeugdhulp leidt vaak tot onvrede. Jongeren worden vergeten in klachtenprocedures. In een praktijkonderzoek van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) hebben onderzoekers de ervaringen van jongeren, volwassen cliënten en professionals met klachtbehandeling centraal gesteld. Alle perspectieven zijn met elkaar verbonden. In het rapport Help een klacht worden aanbevelingen gedaan die relevant zijn voor de praktijk. Om de klachtenprocedures en de uitvoering hiervan verder te verbeteren.

In gesprek                  

LOC ziet hier een waardevolle mogelijkheid om in gesprek te gaan met cliëntenraden uit de jeugdbeschermingsketen. Om te praten over wat jullie ervaringen met klachtenprocedures zijn en wat je als cliëntenraad kan doen om klachtenprocedures te verbeteren. Zodat we met deze input en vanuit jullie perspectief een aantal aanbevelingen kunnen adopteren. En deze verwerken tot een format dat cliëntenraden in de dagelijkse praktijk ondersteunt. Ter voorbereiding vind je hier een link naar een samenvatting van het rapport.

De dialoogbijeenkomst

Daarom organiseren we een online bijeenkomst waarin we met elkaar het gesprek willen voeren. Onder leiding van een adviseur van LOC. Waarin het dus vooral kan en mag gaan over wat cliëntenraden JB in de praktijk meemaken en wat hun eigen rol kan zijn bij klachten van cliënten. Gewoon vanaf je eigen thuiswerkplek. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

  • Vrijdag 23 juli, van 10:00 – 11:30 uur.

Inspiratie

Om een waardevol gesprek te kunnen voeren waarin de visie van cliëntenraden JB de boventoon voert, zullen enkele onderwerpen centraal staan, zoals: 

  • Klachtbehandeling vanuit cliëntperspectief (hoofdstuk 3 uit het rapport ‘Help een klacht’ (2021, AKJ));
  • Wat een cliëntenraad kan doen om een klachtenprocedure te verbeteren.

Wil je je mening laten horen?

Meld je dan aan voor de bijeenkomst via deze link

Contact

  • Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs helpen je graag!

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese