Landelijke slot­conferen­tie Week van de psychiat­rie: “Betekenis­vol meedoen” (gean­nuleerd)

Let op: in verband met de ontwikkelingen en geldende adviezen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd. Meer informatie lees je in dit bericht

De week van de psychiatrie is dit jaar van 23-28 maart, het thema is “Betekenisvol meedoen”. LOC ondersteunt de organisatie van deze week. Gedurende de week worden op verschillende plekken in het land activiteiten georganiseerd. Op www.weekvandepsychiatrie.nl vind je daarover meer informatie. Zaterdag 28 maart is de landelijke slotconferentie ‘BETEKENISVOL MEEDOEN’ in Utrecht.

Slotconferentie 28 maart in Utrecht

Zaterdag 28 maart is de landelijke slotconferentie ‘BETEKENISVOL MEEDOEN’  van de week van de psychiatrie. Het belooft een bijzonder, inspirerende bijeenkomst te worden. Er is een zeer gevarieerd programma met debat,
workshops en een informatiemarkt voor jong en oud van 10:00 uur tot 16:00 uur. Voor koffie, lunch en drankje na afloop wordt gezorgd. De locatie is Stadhuis Utrecht, Stadhuisplein 1. Entree is gratis. Het programma en toelichting lees je hieronder. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Op www.weekvandepsychiatrie.nl kan je
alle informatie vinden.

Programma

10:00 -10:30 uur

 • Inloop met koffie

10:30 – 11:00 uur – Opening

 • Welkom door Chris Nijboer, voorzitter landelijke werkgroep 2020 Week van de Psychiatrie
 • Aftrap Maarten van Ooijen, Wethouder Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
  • De gemeente Utrecht werkt aan een stad waar mensen samen leven met oprechte aandacht voor elkaar. Daarom zijn verbinding, contact en ontmoeting voor mij heel belangrijk en waardevol. Tussen alle inwoners, met en zonder een beperking, een psychische kwetsbaarheid, jong en oud. In de buurt, op het (vrijwilligers)werk, tijdens activiteiten in de wijken en bij de sportclub.
 • Opening Annemiek Lely, dagvoorzitter
  • Intro van Ahmet Turkmen, kwartiermaker/coördinator van het Herstelnetwerk regio Gooi- en Vechtstreek, ambassadeur van Socialrun en projectleider: de Inclusietaxi. Intro van Jeroen Zwaal, initiatiefnemer van onder andere de virtual reality app De verwarde man, ervaringsdeskundige en beeldend kunstenaar

11:00 – 11:30 uur – Plenaire pitches

 • Sprekers vanuit verschillende disciplines en met eigen kennis en ervaring in relatie tot het thema betekenisvol meedoen komen aan het woord met een korte pitch:
  1. Jack van der Kruijs, strategisch beleidsadviseur gemeente en familie- ervaringsdeskundige, presenteert ‘Netwerk GGZ vriendelijke gemeenten’
   De verbinding tussen GGZ en gemeenten lijkt op veel plekken grotendeels te ontbreken; dit maakt dat de samenleving op veel plekken onvoldoende inclusief is. Vanuit de huidige systeemwereld slagen we er onvoldoende in om bruggen te bouwen en om samen om mensen heen te gaan staan wanneer zij dat (tijdelijk) nodig hebben. De adviezen van de commissie Dannenberg zijn duidelijk, maar op veel plaatsen in Nederland zijn deze adviezen nog niet of onvoldoende opgevolgd. Willen we het goed functioneren van de mens daadwerkelijk prioriteren boven het goed functioneren van het systeem, dan is verandering noodzakelijk. Jack belicht het netwerk ‘Ggz-vriendelijke gemeenten voor een eerste aanpak hiertoe.
  2. Miranda van Soest, coördinator convenant UWV en 9 andere betrokken partijen (Divosa, Cedris, VNG, Mind, SSzS, MMM, AWVN, Valente, RIBW-alliantie) presenteert ‘Samen werken aan wat werkt ‘
   Wat doet het UWV voor jou als je (nog) niet mee kan doen aan het werkende leven naast het verstrekken van de uitkering? Werk kan een medicijn zijn, maar kan ook kwaad doen. Van belang is de juiste baan voor jou te vinden. Met Individuele Plaatsing en Steun (IPS) worden mensen begeleid naar werk waarin langere begeleiding mogelijk is naar die geschikte baan. En als je dat werk doet dat bij je past is de ervaring dat je je weer beter voelt, je zinvol bezig bent, het structuur biedt, je weer onderdeel uitmaakt van een groter verband, je sociale contacten en het gevoel geeft dat je “mee doet”.
  3. Josje Dikkers, lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht met haar presentatie over ‘Betekenisvol meedoen’.
   Veel mensen willen meedoen op de arbeidsmarkt, maar dit lukt lang niet iedereen. Uit diverse recente rapporten blijkt dat een baan voor diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd is weggelegd. Maar de vraag is of dat we mensen niet juist met allerlei problemen opzadelen door hen aan werk te helpen. Verschillende ontwikkelingen – zoals digitalisering en exibilisering – bieden namelijk niet alleen kansen, maar kunnen werk ook overbodig of juist zeer stressvol maken. Wanneer is werk dan wel ‘waardig’ of goed en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen gaan streven naar dit goede werk?

11:30 – 12:30 uur – Plenair debat

 • Ralph Kupka, psychiater en hoogleraar Bipolaire Stoornissen GGZinGeest én
  Simona Karbouniaris, ervaringsdeskundige en promovendus Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht geven hun reactie op de plenaire sprekers en hun blik op hun eigen invulling van betekenisvol meedoen.
  Hierbij zijn de onderstaande vragen uitgangspunt:
  1. Wat betekent betekenisvol meedoen voor jou ? Wanneer heb jij het gevoel dat jouw leven er toe doet?
  2. En welke opdracht zie jij binnen jouw werk /organisatie weggelegd om betekenisvol meedoen voor mensen met een psychiatrische achtergrond te bevorderen?

12:30 – 13:30 uur – Lunch en informatiemarkt

 • Trio Calling you

13:30 – 14:25 uur – Workshops

 1. Betekenisvol meedoen en (Zelf)stigma, Annemiek Bijl, ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma. Ze verzorgt een bijeenkomst over (de)stigma, op basis van persoonlijke verhalen en een interactief gedeelte. Samen Sterk werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met ambassadeurs, supporters en andere betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma, de impact ervan en bieden we handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.
 2. Positieve gezondheid, Janine van der Duin, projectleider bij Indekerngezond, Leidsche Rijn. Indekerngezond heeft een ideaal: samen met wijkbewoners initiatieven opzetten die de Positieve Gezondheid bevorderen van bewoners in die wijken. Samen met anderen werken aan een ideaal levert in zichzelf al een bijdrage aan de Positieve Gezondheid. Wij vinden dit zo belangrijk dat we het tot ons organiserend principe hebben verheven: samen brengen, samen halen. We stimuleren iedereen om een bijdrage te leveren, naar vermogen natuurlijk en soms ook heel klein. Door samen te doen, ontstaat een gelijkwaardige wederkerigheid. Maar wat is positieve gezondheid eigenlijk? In deze workshop kom je te weten wat positieve gezondheid inhoudt en ervaar je zelf hoe je vorm en inhoud aan dit concept kan geven.
 3. MuziekmakersMariska Minnen, trajectbegeleider werk & activering, Lister en Niels Vermeulen, muzikant. Wat gebeurt er als je muzikanten met een psychiatrische achtergrond bij elkaar zet en ze artistiek begeleidt bij samen muziek maken? In deze interactieve presentatie laten we dat zien en horen, met een heuse clip zien die in het project gemaakt is. Uiteraard vertellen we er ook wat over, en tenslotte gaan we met elkaar muziek maken! Verwacht een actief programma waarin we met z’n allen met muziek aan de slag gaan en waar een hoop inspiratie op valt te doen. Voorkennis of vaardigheden zijn niet nodig!
 4. Meedoen met behulp van Netwerkanalyse, Floortje Scheepers afdelingshoofd Psychiatrie, hoogleraar innovatie, UMCU. In regio Utrecht werkt het UMCU samen in PsyNet (netwerkzorg www.Psynet.nl) met verschillende netwerkpartners (Altrecht, Lister, Incluzio en huisartsen). Om voor cliënten passende zorgnetwerken aan te maken kan gestart worden met een netwerkanalyse. Hierbij wordt ook gekeken naar het sociale netwerk van de cliënt. Er wordt op basis van een probleeminventarisatie bekeken wie er in het netwerk van de cliënt moeten worden aangesloten en hoe het netwerk een rol kan spelen in de hulpverlening van de cliënten (wie gaat wat doen). De mens staat in het netwerk altijd centraal en er wordt bij de probleeminventarisatie besproken welke problemen, klachten of obstakels men ervaart maar ook welke factoren juist kracht, hulp en/of energie geven. In deze workshop maak je kennis met deze methodiek.

14:25 – 14:40 uur – Pauze

14:40 – 15:00 uur – Plenaire afsluiting

 • Ahmet Turkmen en Jeroen Zwaal over hun ervaringen van de dag in woord en beeld.

15:00 – 16:00 uur – Hapje en sapje en informatiemarkt

Betekenisvol meedoen

Het is belangrijk dat mensen, die te maken hebben met mentale uitdagingen, mee blijven doen of weer meer gaan doen in de samenleving. Gedacht kan worden aan rollen als: ouder, kind, broer, zus, collega, medewerker, student en vrijwilliger. En niet alleen patiënt, er is zoveel meer.

Het is belangrijk dat mensen deze rol actief invullen en daarbij geholpen worden als dat nodig is. Dan kan iedereen op een voor hem of haar Betekenisvolle manier Meedoen. Dat geeft zingeving, hoop en perspectief.

Betekenisvol Meedoen is helaas geen automatisme. Allerlei activiteiten van ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), hulpverleners en anderen die bevorderen dat mensen weer mee kunnen doen staan centraal in de Week van de Psychiatrie 2020.

Weer of blijven Meedoen op een manier die voor mensen Betekenisvol is: Betekenisvol Meedoen dus

Organiseer je zelf iets?

Wanneer je zelf iets organiseert tijdens de Week van de Psychiatrie – initiatieven die passen bij het thema van 2020 Betekenisvol Meedoen – kun je dit laten weten via een berichtje aan jrvdtol@aol.com; dan wordt de activiteit zo spoedig mogelijk vastgelegd op www.weekvandepsychiatrie.nl.

Meer weten?

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese