Basis­cursus “De (nieuwe) Wmcz 2018” cliënten­raden in alle sectoren

  • 3 september 2019
  • 10:30 - 16:00
  • Wolfsbos, Valkenlaan 5 7905 AA Hoogeveen

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz

De cursus begint met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en het wetsvoorstel Wmcz 2018. LOC informeert u uitgebreid over de ontwikkelingen in wetgeving en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap.

Daarnaast biedt de cursus veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en de rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgaanbieder komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie. En hoe ga je daarmee om? En waar kunt u terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling? 

Verder gaan de trainers in op de verschillen tussen de huidige Wmcz en het wetsvoorstel Wmcz 2018. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe onderwerpen zoals de medezeggenschapsregeling, het instemmingsrecht en de wettelijke bevoegdheden van lokale en centrale cliëntenraden.

Tweede dagdeel: Keuze uit twee workshops over actuele thema’s

Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee actuele workshops die per cursusdag verschillen. In elke workshop behandelen we een actueel thema. Aan de workshops werkt een aantal gastsprekers mee, bijvoorbeeld uit de LOC-Bouwpool en de LOC-Expertgroep Zorg & Geld.

Workshop 1: Contact met de achterban

Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat cliënten willen. Hoe kun je ‘In contact staan’ naar en met je achterban? Tijdens de workshops gaat LOC met u in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. In open dialoog en uitwisseling spreken we met elkaar over: hoe ‘In contact staan’ nu gaat, wat er verandert aan ‘InContactStaan’ door veranderende zorg en wat je nodig hebt voor nu en in de toekomst. Aan het eind van de workshop heeft u handvatten voor contact met uw achterban.

of

Workshop 2: Medezeggenschap anders georganiseerd

De zorg en zorgorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig stellen cliëntenraden en zorgaanbieders zich de vraag of de medezeggenschap van cliënten nog wel passend is. Daarnaast dwingt de komst van de nieuwe Wmcz 2018 organisaties en raden om na te denken over de medezeggenschap van cliënten.Cliëntenraden hebben de taak om de cliënt een stem te geven, om signalen op te vangen, de rechten en belangen van cliënten te bewaken, zich in te spannen voor goede en veilige zorg en bestuurders gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hoe kan de medezeggenschap van cliënten het best georganiseerd worden? Dat is de centrale vraag tijdens deze workshop.

Voor wie

De basiscursussen zijn bedoeld voor startende cliëntenraadsleden en ondersteuners, maar ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of leden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De cursussen zijn geschikt voor cliëntenraadsleden actief binnen de GGz, Ouderenzorg of Zorg Thuis. De LOC-trainers zijn Liesbeth Honig en José Broers.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 – 14.00 uur. Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.