Themabijeen­komst Medezeg­genschap over het huis­houdboek­je van de zor­ginstel­ling

  • 26 september 2019
  • 11:00 - 16:00
  • Woonzorgcentrum Jacqueline, Jupiterweg 20, 4624 AK Bergen op Zoom

De financiën van een zorginstelling staan niet vaak direct op het netvlies van cliëntenraden.Toch kan een cliëntenraad óók over de financiën een zeer nuttige adviesstem hebben. Bij het adviseren over de financiën gaat het in feite om het meepraten, meedenken en meebeslissen over de balans tussen de inkomsten en uitgaven van de zorginstelling. Kortom, het gaat over het huishoudboekje van de zorginstelling.

Tijdens de LOC-themabijeenkomst:

  • Wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de financieringsstromen binnen de zorginstelling.
  • Wordt inzicht gegeven in de wijze waarop bestuurders en Raden van Toezicht kunnen omgaan met adviesrechten van cliëntenraden.
  • Worden concrete handvatten geboden over -de meerwaarde van- het samenspel tussen cliëntenraad, bestuurder en Raad van Toezicht.
  • Worden tips gegeven over het borgen van gelden t.b.v. het welzijn van cliënten.

Voor deelname aan deze themabijeenkomst is geen financiële deskundigheid of expertise vereist.

Programma

10.45 uur       Inloop

11.00 uur      
Welkom Dagvoorzitter José Broers, LOC

11.05 uur       Het Nederlandse zorgstelsel met zijn financieringsstromen door Joep Bartholomeus, coördinator LOC

12.15  uur       Lunch

13.00 uur       
Medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling, bekeken vanuit het perspectief van de bestuurder, de cliëntenraad en de toezichthouder:

Meerwaarde van medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling. Hoe geef je daar als directeur-bestuurder invulling aan?

Door Inge van den Boomen – directeur-bestuurder Cederhof in Kapelle

Adviseren over het huishoudboekje van de zorginstelling vanuit cliëntenperspectief. Handvatten voor cliëntenraden.

Door Henk Smets – voorzitter LOC-Expertpool Zorg & Geld en lid van een cliëntenraad

Vanuit een toezichthoudende rol de verbinding leggen met medezeggenschap. Hoe kijkt een Raad van Toezicht (RvT) naar en wat kan de RvT met adviezen van de cliëntenraad aan de bestuurder

Door Jan Vansteenkiste – lid Raad van Toezicht van Gors in Goes


15.15 uur       Dialoogtafels

Adviseren over ‘het huishoudboekje van de zorginstelling’. Hoe ga je dat na vandaag doen? Wat heb je nog nodig? 

Hoe komen cliëntenraad, bestuurder en toezichthouder tot zorg die behoeften en wensen van mensen voorop stelt?

Hoe om te gaan met het huishoudboekje bij meevallers èn tegenvallers?

15.50 uur        Korte terugblik

16.00 uur      
Afsluiting

Aanmelden

Het is mogelijk om de hele dag deel te nemen inclusief de lunch, òf alleen aan het ochtendprogramma òf alleen aan het middagprogramma (al dan niet met lunch).

Aanmelden voor deelname aan de themabijeenkomst -inclusief de lunch- bij voorkeur vóór 12 september 2019.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden aangesloten bij LOC is deelname aan de themabijeenkomst gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95,00 p.p. voor een dagdeel en € 175,00 p.p. voor de hele dag. Deze prijs is inclusief deelname aan de lunch.

Deelnemers ontvangen een informatiemap met onder meer de LOC-handreiking Adviseren over begroting en jaarrekening en de LOC-Bewaarkaart Hulp bij lezen van begroting en jaarrekening.

Mocht na aanmelding blijken dat u verhinderd bent om deel te nemen, dan kunt u zich afmelden via de LOC-vraagbaak. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Zonder afmelding vóór 23 september 2019 brengt LOC € 50,00 in rekening.

Aanbod op maat

Om cliëntenraden te ondersteunen over financiële vraagstukken heeft LOC een Expertpool Zorg & Geld. Wilt u een vraag stellen aan leden van de expertpool of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met de LOC-vraagbaak. De vraagbaak legt vervolgens het contact met een lid van de expertpool die actief is in uw regio. Mail naar  vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00. 

LOC organiseert ook diverse cursussen ‘in company’, op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor mogelijkheden of neem contact op met de LOC-Vraagbaak. Voor meer informatie: mail naar vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00. 

Bijeenkomsten

Infobijeenkomst Wet langdurige zorg ggz 'Mijn leven, mijn zorg!' (regio Noord-Oost) 23 september, Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
Themabijeenkomst Medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling 26 september, Woonzorgcentrum Jacqueline, Jupiterweg 20, 4624 AK Bergen op Zoom
Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.