Regionale bijeen­komst Gronin­gen/​Drenthe over Wmcz 2018

De regionale bijeenkomst op 20 november voor cliëntenraden in Groningen en Drenthe staat in het teken van de volgende onderwerpen:

1. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
2. Wat zijn de gevolgen van deze wet voor de cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de belangen van mensen, die zorg krijgen. Zij vinden het vaak moeilijk om aan te geven wat ze willen of vinden hiervoor geen of onvoldoende gehoor. De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen.

De cliëntenraad moet een duidelijke, zichtbare positie hebben in de organisatie, zodat zowel de cliënten, medewerkers als het management weten waar de cliëntenraad voor staat.

Vanaf 2008 is gewerkt aan de vernieuwing van de wet uit 1996. De Wmcz 2018 die in de loop van 2020 ingaat, geeft de cliëntenraden meer rechten en plichten. Zo is het instemmingsrecht ingevoerd en is duidelijk omschreven wat er van de cliëntenraad verwacht mag worden. Ook biedt de wet recht op onafhankelijke  ondersteuning en vergoeding om hun taken uit te oefenen.

Uitgangspunt van de LOC-visie is: waarde-volle zorg. Het gaat om de waarde(n) van mensen, waarbij gezondheid voorop staat.

Thema’s zijn o.a.:

  • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  • Wonen en welzijn
  • Veiligheid
  • Leren en verbeteren van kwaliteit

Op deze bijeenkomst zal Lena Hillenga (namens  LOC) de ins en outs geven omtrent de (nieuwe) Wmcz 2018 en hoe de cliëntenraad hieraan vorm en inhoud kan geven.

Programma

17.30 uur: Ontvangst (soep met broodjes)  

18.00 uur: Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen

19.15 uur: Pauze

19.30 uur: Wat betekent dit voor de cliëntenraad

21.00 uur: Afsluiting

Voor wie?

Leden van de (centrale)cliëntenraden en ondersteuners VV&T en GGZ in de provincie Groningen en Drenthe.

Kosten

De aangesloten cliëntenraden van LOC maken het mogelijk dat ze deze bijeenkomst zonder kosten kunnen bezoeken. Voor niet leden wordt een bijdrage van € 35 per persoon gerekend.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese