In gesprek met Onder­zoeksraad voor veiligheid – Regiobijeen­komst Gelderland

Het is fijn om met cliëntenraden uit de regio bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. We delen kennis vanuit de theorie en/of gaan met elkaar in gesprek over wat in de dagelijkse praktijk van medezeggenschap speelt; wat gaat goed en wat kan beter. Deze regionale bijeenkomst in Gelderland staat in het teken van de lessen die we kunnen trekken uit de genomen Corona-maatregelen en de rol van de cliëntenraad bij het geven van adviezen in de toekomst.

Thema: De lessen van de genomen Corona-maatregelen en de rol van de cliëntenraad bij het geven van adviezen in de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de lessen die we kunnen trekken naar aanleiding van de corona-maatregelen de afgelopen jaren. Wat kunnen wij hiervan leren als cliëntenraden uit verschillende sectoren? Er is volop gelegenheid om hierover in gesprek te gaan en uit te wisselen over de rol van de cliëntenraad bij het geven van adviezen in de toekomst.

Je bent van harte uitgenodigd voor de tweede bijeenkomst in 2022 van het Regionaal Netwerk Gelderland op 6 juli 2022.

Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats. Het is mogelijk om als toehoorder online aanwezig te zijn.

Cliëntenraden uit het land zijn ook van harte welkom

Eind 2019 werd voor het eerst bericht over een virusuitbraak in China. Op 27 februari 2020 testte in Nederland voor de eerste keer een patiënt positief op het coronavirus. Daarop begon de overheid de crisis te bestrijden, risico’s te beperken en nieuwe kennis te ontwikkelen; burgers moest tegelijkertijd leren omgaan met de realiteit van het virus en de gevolgen voor de samenleving. Het deelonderzoek ‘Aanpak coronacrisis – Deel 1‘ over de lessen met betrekking tot de genomen maatregelen in de verpleeghuizen beschrijft en analyseert de crisisaanpak van de Nederlandse betrokken partijen. Lees ook de reactie van LOC op het rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

Programma

13.30 uur        Welkom en kennismaking

Belangrijke landelijke ontwikkelingen binnen medezeggenschap door Marthijn Laterveer – coördinator van LOC en betrokken geweest bij het onderzoek.

13.45 uur        Presentatie ‘Aanpak coronacrisis Deel 1: tot september 2020’’

Dit onderzoek gaat over de lessen met betrekking tot de genomen maatregelen in de verpleeghuizen. Door Christine Smeets en Marije Vonk Noordergraaf; onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

15.00 uur korte pauze

15.15 uur        In gesprek met elkaar naar aanleiding van de presentatie.  

15.30 uur. Inventarisatie van behoeften voor volgende bijeenkomsten

16.00 uur        Afronding

Kosten

Deze bijeenkomst is gratis voor aangesloten leden van LOC. Niet aangesloten leden betalen € 35,00 per persoon.

Aanmelden

Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, vragen wij je om dit uiterlijk 48 uur van tevoren te laten weten via loc@loc.nl. Bij een te late afmelding zijn we helaas genoodzaakt om een factuur te sturen ter hoogte van het tarief voor niet-leden

Oproep

Wanneer je het leuk en zinvol vindt om samen met ons de volgend bijeenkomst te organiseren, dan nodigen wij je graag uit om contact met ons op te nemen. Lees verder voor meer informatie.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.