Regionale bijeen­komst Zuid-Hol­land: actuele ontwik­kelin­gen

Tijdens de regionale bijeenkomst in Zuid-Holland op 12 november komen diverse actuele thema’s en ontwikkelingen aan de orde.

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen.

Actualiteiten

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten besproken worden zijn bijvoorbeeld de sluiting van tehuizen, nieuwbouw en faillissementen van zorgaanbieders. Maar ook scheiden van wonen en zorg, gevolgen van de marktwerking en nieuwe wet- en regelgeving

Kennis & kunde uitwisselen

Tijdens de bijeenkomsten wordt er voldoende tijd ingeruimd voor gesprekken tussen cliëntenraadsleden onderling om kennis en kunde  uit  te  wisselen. Cliëntenraden kunnen elkaar ook in een informele sfeer ontmoeten en bij elkaar te rade gaan. Om van elkaar te leren en elkaar te versterken.

Programma

 • Opening
 • Informatie over actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgsector en daarmee op het werk van cliëntenraden door Thom van Woerkom
  • Nieuwe Wmcz
  • Wet zorg en dwang
  • Wet verplichte GGZ e.d.
 • Inleiding op het thema huurdervereniging versus cliëntenraad door Jan Meer Poel
  • Onderscheid in de rechten van huurders en intramurale cliënten van de zorginstelling
  • Gemeenschappelijke belangen en gevoelige onderwerpen.
  • Handreikingen voor een vruchtbare samenwerking tussen beide belanghebbende partijen.
 • Inleiding op het thema voorwaarden voor een vruchtbaar overleg tussen c.r. en bestuurder door Arie van der Kaaij
  • Benoemen van knelpunten en struikelblokken.
  • Aandacht voor de overlegstructuur en de overlegcultuur.
 • Inleiding over het thema vrijheid en veiilgheid door Jelle Tiernego
  • Een werkvorm waarmee een cliëntenraad cruciale onderwerpen kan behandelen en de kenmerken van zorg op maat op tafel kan krijgen.
  • De uitkomsten van het spel vormen een input voor het overleg met de bestuurder.
  • Het spel geeft daarnaast inhoud aan de relatie cliënt – cliëntenraad.
 • Pauze
 • Overleg in subgroepen over één van de drie thema’s
 • Plenaire samenvatting en rondvraag
 • Sluiting

Waar?

De bijeenkomst vindt plaats in Zorgcentrum Topaz Zuidtwijck, Aaltje Noorderwierstraat 50, 2324KS Leiden.

 • Het Zorgcentrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf NS station Leiden-Centraal met stadsbus 5 richting Stevenshof.
 • Voor wie met de auto wil komen: er is ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving van het Zorgcentrum.

Kosten

Voor leden van LOC zijn de bijeenkomsten gratis. Niet-leden betalen een bijdrage van € 35,-. Heeft u vragen, neem dan contact op via loc@loc.nl of 030 – 284 3200.

2e pinksterdag: LOC gesloten

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.