29/​8: Samenspel mantelzorg – profes­sionele zorg | Themabijeen­komst LOC Limburg

Kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en andere cliëntenraadsleden ontmoeten.

Cliëntenraden bestaan steeds vaker uit mantelzorgers of hebben te maken met mantelzorgers bij de uitvoering van hun taken. Daarmee zijn mantelzorgers van belang voor de cliëntenraad om signalen, wensen en suggesties te vernemen. Zo kan de cliëntenraad de belangen van de cliënten nog beter behartigen. 

Samen met het het Platform Mantelzorg Limburg (PML) organiseert het Netwerk LOC Limburg een themabijeenkomst over het samenspel tussen mantelzorg en professionele zorg.

Samen in gesprek

Wilt u uw perspectief en ervaringen delen rondom het Samenspel van mantelzorg en professionele zorg? Wilt u met collega-cliëntenraadsleden, het Netwerk LOC Limburg en het PML van gedachten wisselen en met ons verkennen wat en zo ja hoe we zaken eventueel samen zouden kunnen oppakken? Zowel richting zorgorganisaties, gemeenten, werkgevers als onderwijsinstellingen? Kom naar de themabijeenkomst. Wij gaan graag met elkaar in gesprek.  

Programma

De themabijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk LOC Limburg in samenwerking met het Platform Mantelzorg Limburg (PML). Het programma is als volgt:

14.15 uur – Inloop

14.30 uur – Welkom, wensen en verwachtingen

14.45 uur – Met elkaar in gesprek

  • Perspectieven en ervaringen rond het Samenspel mantelzorg en professionele zorg. 
  • Op welke wijze kunnen cliëntenraden, het Platform Mantelzorg Limburg (PML) en LOC Waardevolle zorg er aan bijdragen dat èchte aandacht voor mantelzorg -meer- zichtbaar wordt in beleidsplannen van zorgorganisaties, gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen? 
  • Wat werkt juist wel en wat niet -vanuit cliëntenperspectief- met betrekking tot het Samenspel mantelzorg en professionele zorg?

15.30 uur – Afsluiting

15.45 uur – Einde bijeenkomst

Kosten

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van LOC Waardevolle zorg en het Platform Mantelzorg Limburg (PML). Niet-leden betalen € 35,00 per deelnemer.

Meer informatie

Lees alvast verder over gelijkwaardig samenwerken tussen mantelzorg en professionele zorg en de wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek van de cliënt, zijn/haar naasten en de zorgverleners in de handreiking van Vilans: Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Mantelzorg Limburg (PML). Meer Informatie over PML is te lezen op de website: www.platformmantelzorglimburg.nl

Voor nadere informatie over de themabijeenkomst kunt u contact opnemen met José Broers, adviseur via j.broers@loc.nl of bel (06) 51 132 362.

De bijeenkomst vindt plaats bij Burgerkracht, vergaderruimte 007, Mercator 1 in Sittard. Er is gratis P-gelegenheid aan de achterzijde van het gebouw. Reist u met OV? Het trein- en busstation liggen op ca 10. minuten loopafstand (via uitgang achterzijde). Klik hier voor de routebeschrijving naar Burgerkracht

Aanbod op maat

Komen de cursusdata je niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’, dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.