Themabijeen­komst Medezeg­genschap over het huis­houdboek­je van de zor­ginstel­ling (gean­nuleerd)

Let op: in verband met de ontwikkelingen en geldende adviezen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd en wordt deze naar een later moment verschoven. Meer informatie lees je in dit bericht

Kom ook naar de themabijeenkomst voor informatie, uitwisseling en dialoog over het huishoudboekje van de zorginstelling. Voor deelname aan deze themabijeenkomst is geen financiële deskundigheid of expertise vereist.

De financiën van een zorginstelling staan niet vaak direct op het netvlies van cliëntenraden. Toch kan een cliëntenraad óók over de financiën een zeer nuttige adviesstem hebben. Bij het adviseren over de financiën gaat het in feite over het meepraten, meedenken en meebeslissen over de balans tussen de inkomsten en uitgaven van de zorginstelling. Kortom, adviseren over het huishoudboekje van de zorginstelling.

Tijdens de LOC-themabijeenkomst:

 • wordt inzicht gegeven in het Nederlandse zorgstelsel en zijn financieringsstromen
 • wordt vanuit de perspectieven van cliëntenraad, bestuurder en toezichthouder gekeken naar de financieringsstromen binnen de zorginstelling.
 • wordt inzicht gegeven in de wijze waarop bestuurders en raden van toezicht kunnen omgaan met adviesrechten van cliëntenraden.
 • ontvangen cliëntenraden concrete handvatten om te adviseren over het huishoudboekje van de zorginstelling.

Programma

10.45 uur – Inloop

11.00 uur – Welkom door dagvoorzitter

11.15 uur – Financieringsstromen in de zorg

 • Uitleg over het Nederlandse zorgstelsel met zijn financieringsstromen, bezien vanuit de LOC-visie Waardevolle zorg.

12.15  uur – Lunch

13.00 uur – Start middagprogramma

 • Perspectieven op medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling
  • Meerwaarde van medezeggenschap over het huishoudboekje van de zorginstelling. Hoe geef je daar als directeur-bestuurder invulling aan?
  • Adviseren over het huishoudboekje van de zorginstelling vanuit cliëntenperspectief. Hoe doe je dat? Handvatten voor cliëntenraden.
  • Vanuit een toezichthoudende rol de verbinding leggen met medezeggenschap. Hoe kijkt een Raad van Toezicht (RvT) naar en wat kan de RvT met adviezen van de cliëntenraad aan de bestuurder?

15.15 uur – Dialoogtafels 

 • Adviseren over ‘het huishoudboekje van de zorginstelling’. Hoe ga je dat na vandaag doen? Wat heb je nog nodig? 
 • Hoe komen cliëntenraad, bestuurder en toezichthouder tot zorg die behoeften en wensen van mensen voorop stelt?
 • Hoe om te gaan met het huishoudboekje bij meevallers èn tegenvallers?

15.50 uur Korte terugblik

16.00 uur Afsluiting

Voor wie?

Leden van lokale / centrale cliëntenraden, ondersteuners, managers, raden van bestuur en leden van de Raad van Toezicht (sectoren: GGZ, Thuiszorg, Ouderenzorg)

Aanmelden

Het is mogelijk om de hele dag deel te nemen inclusief de lunch, òf alleen aan het ochtendprogramma òf alleen aan het middagprogramma (al dan niet met lunch). Aanmelden voor deelname aan de themabijeenkomst -inclusief de lunch – graag vóór 12 mei 2020.

Kosten

Voor leden van cliëntenraden aangesloten bij LOC is deelname aan de themabijeenkomst gratis. Niet-leden betalen € 95,00 p.p. voor een dagdeel en € 175,00 p.p. voor de hele dag. Deze prijs is inclusief deelname aan de lunch.

Mocht na aanmelding blijken dat je verhinderd bent om deel te nemen, dan kun je je afmelden via de vraagbaak van LOC. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl. Zonder afmelding vóór 12 mei 2020 brengt LOC € 50,00 in rekening. 

Aanbod op maat

Het is mogelijk om de themabijeenkomst ‘in company’, op maat, op locatie te verzorgen. Neem voor het bespreken van mogelijkheden contact op met de vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.


Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese