Wet zorg en dwang en de rol van de cliënten­raad (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam)

De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet die is ingegaan op 1 januari jl. Dit jaar geldt daarbij als een overgangsjaar. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam – ondersteund door LOC – deze themabijeenkomst. Aan de orde komt de Wet zorg en dwang; daarbij nemen we ook de ervaringen mee van cliëntenraden die al hebben geadviseerd over deze wet of ervaringen daarmee hebben. Je bent van harte uitgenodigd.

Programma

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. Het is de rol van de cliëntenraden deze rechten te helpen bewaken.

De wet geldt voor:
• Mensen met en verstandelijke beperking en
• Mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie

Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn: Medicijnen moeten innemen, het gebruik van bedhek- ken, niet naar buiten mogen, geen bezoek ontvangen of je telefoon inleveren op bepaalde tijden.

De cliëntenraad heeft een aantal rechten bij deze wet. Welke plannen heeft de zorgaanbieder over de invoering van de wet, hoe zijn ervaringen met de cliënten en wat is de rol van de cliëntvertrouwens- persoon. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid van ongevraagd advies. Denk daarbij aan opleiding van zorgmedewerkers, de informatie aan cliënten en haar vertegenwoordigers.

Op onderdelen moet de zorgaanbieder ook advies vragen over het beleidsplan onvrijwillige zorg, de huisregels, de klachtenregeling, de benoeming van de Wzd-functionaris en het halfjaarlijkse overzicht onvrijwillige zorg.

Praktische informatie

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam organiseert deze themabijeenkomst en wordt daarbij ondersteund door LOC. Naast informatie over het onderwerp is er ook voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-cliëntenraadleden. Alle bijeenkomsten worden gehouden in de dagbestedingslocatie De Elzen.

Er is een inloop vanaf 17.00 uur, waarbij altijd een kleine maaltijd wordt verzorgd. De toegang is gratis.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via info@clientenbelangamsterdam.nl

2e pinksterdag: LOC gesloten

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.