Wonen en woonvisie (Themabijeen­komst Platform Cliënten­raden Amsterdam)

Herbouwen, nieuwbouwen, het kan niet zonder dat er een heldere woonvisie op tafel ligt en die van begin tot eind leidend is: wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden? Vragen die bij uitstek van belang zijn voor cliëntenraden en moeten worden beantwoord. Het liefst ruim voordat de eerste spade de grond in gaat. Over dit onderwerp organiseert het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam – ondersteund door LOC – deze themabijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd.

Programma

Mensen die tijdelijk of lang op zorg of hulpverlening buitenshuis zijn aangewezen willen graag prettig wonen. Net als ieder ander. Je wilt je ergens thuis voelen en zoveel mogelijk het leven leiden dat je wenst. Het is daarom belangrijk dat cliënten invloed hebben op de verbouw- of nieuwbouwplannen van een zorgaanbieder.

Het gaat daarbij om vragen als: In welke woonomgeving voelen zij zich prettig? Wat is er nodig gezien de speciale behoeften en wensen van de cliënten die zorg of ondersteuning nodig hebben? Welk woon- en leefgedrag hebben cliënten nu en wat betekent dat voor de bouw?

Om die goed passende woonomgeving te creëren, is de inbreng van cliëntenraden bij de bouw van zorginstellingen en woonvoorzieningen onontbeerlijk. Zij weten welke ideeën en wensen de cliënten hebben over hun woning en woonomgeving. Welke cultuur er heerst en welke sociale verbanden er zijn en wat men daarvan wil behouden. Cliëntenraden hebben bovendien het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de plannen voor bouw en verbouw.

Praktische informatie

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam organiseert deze themabijeenkomst en wordt daarbij ondersteund door LOC. Naast informatie over het onderwerp is er ook voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-cliëntenraadleden. Alle bijeenkomsten worden gehouden in de dagbestedingslocatie De Elzen.

Er is een inloop vanaf 17.00 uur, waarbij altijd een kleine maaltijd wordt verzorgd. De toegang is gratis.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via info@clientenbelangamsterdam.nl

2e pinksterdag: LOC gesloten

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.