Freke Evers

Over mij

Ik ben Freke Evers, 34 jaar en sinds kort maak ik onderdeel uit van het LOC netwerk. Als freelancer zet ik me in voor de (her)inrichting van het sociaal domein. Met als uitgangspunt: mensen een podium geven waardoor zij in staat zijn meer invloed uit te oefenen op hun leven. Ik geloof dat goed zorg- en welzijnsaanbod ontstaat in goed contact en met de juiste aandacht voor de mensen waarvoor je er (als dienstverlenende organisatie) bent. Dat we mensen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de invulling van hun eigen leven en betrekken bij het vormgeven van hun omgeving is dan ook een ontwikkeling die ik toejuich. Mijn ‘drive’ ontstond in de (jeugd)hulpverlening waar ik me inzet(te) voor cliëntenparticipatie en talentontwikkeling. Ik maakte kennis met de meerwaarde van ervaringskennis bij het monitoren en verbeteren van de hulpverlening. Bovendien werkte ik met mensen die ondanks de kwetsbare omstandigheden waar zij in verkeerden, wilskrachtig en gedreven waren. Het deed mij beseffen dat ‘kwetsbare groepen’ anders benaderd kunnen en moeten worden. Vanuit de behoefte aandacht te genereren voor de ‘waarom, ‘hoe’ en ‘wat’ van mijn werk, ontstond de behoefte kennis op te doen in het communicatievak. Dat resulteerde in een communicatieopleiding en diverse praktijkervaringen als communicatiemedewerker.

Wat ik wil halen uit dit netwerk

Door onderdeel uit te maken van het LOC netwerk wil ik geinspireerd raken over de wijze waarop we – los van de bij wet georganiseerde formele vormen als een clientenraad – ruimte kunnen creeren voor clienten om hun meer zeggenschap en daarmee autonomie te geven.

Ik wil ook iets brengen, namelijk

Doordat ik in staat ben om de juiste vertaalslagen te maken ontstaat er een goed contact tussen ‘praktijk en beleid’. Daarbij ben ik in staat om mensen te enthousiasmeren en aandacht te genereren voor zaken waar ik in geloof. Mijn ervaring, kwaliteiten en kennis op het gebied van communicatie, medezeggenschap en participatie zet ik graag in bij de (her)inrichting van het sociaal domein.

Organisatie

Moviera – aanpak huiselijk geweld

Locatie in het land waar jouw/​de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvin­den

Utrecht en Gelderland

Omschrij­ving van de organisatie-ac­tiviteiten en wat ik doe

Faciliteren en ondersteunen clientenraad, begeleiding gesprek Moviera en de CR, adviseren Moviera en de CR over (het belang van) clientenparticipatie, pr mbt zichtbaarheid CR en werving leden

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.