Academische Werkplaats Ouderen­zorg Zuid-Lim­burg: ‘Cliënten­raden onmisbare fac­tor’

Geplaatst op 25 juli 2019

‘Afgevaardigde leden van de centrale cliëntenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van LOC (landelijke organisatie cliëntenraden), Katholieke Bond Ouderen Limburg en Raad van Ouderen; al deze mensen zijn onmisbaar in het AWO-ZL netwerk.’ Zo is te lezen in de nieuwsbrief van AWO-ZL.

Het bericht leest verder: ‘Minimaal twee keer per jaar komen zij samen om actuele inhoudelijke projecten te bespreken en te reflecteren op de voorlopige bevindingen. Daarnaast is er inhoudelijke betrokkenheid vanuit cliëntvertegenwoordigers, in wisselende samenstelling, afhankelijk van het project. Zodoende wordt ook regelmatig gepolst of projecten nog steeds aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van de deze doelgroep.

In 2019 hebben al weer 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met thema’s als medezeggenschap van de cliëntenraden, terugkoppeling kwaliteitsmeting Ruimte voor Zorg (project Anders Meten) en presentaties over het project Verpleeg(t)huis en het project Onvrijwillige Zorg Thuis.’

Betrokkenheid LOC

LOC ziet deze betrokkenheid bij de werkplaats als een manier om (het perspectief van) de mensen waar het in de ouderenzorg om gaat verder te betrekken bij de activiteiten die via de werkplaats georganiseerd worden. Zo verkrijgt de werkplaats informatie over wat er speelt en leeft binnen de groep ouderen.

Een LOC-vrijwilliger is actief rondom de twee bijeenkomsten in het jaar. Ook in de tussentijd wordt er informatie uitgewisseld en is er sprake van wederzijdse deskundigheidsbevordering. Dat komt ook de overleggen van het LOC-netwerk in Limburg (drie/vier keer per jaar) weer ten goede.

Meer weten

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese