Afwegingskader code zwart en rol cliënten­raad (VVT)

Geplaatst op 10 juni 2022

Vorig jaar publiceerden beroepsorganisaties V&VN, Verenso en brancheorganisaties Zorgthuisnl en ActiZ een gezamenlijk afwegingskader om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht ‘code zwart’ zich ooit voordoen. Inmiddels is het afwegingskader algemeen toepasbaar gemaakt, ook voor andere infectieziektes. Het afwegingskader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC Waardevolle zorg maakte daarbij een bijlage over de rol van de cliëntenraad.

Het kader geeft inzicht in mogelijke stappen en keuzes die lokaal en regionaal kunnen worden gemaakt. En over de rol van de cliëntenraad daarbij. Vanuit de gedachte dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op hoe te handelen in geval van nood.

De ontwikkeling van het afwegingskader heeft plaats gevonden in samenspraak met LOC Waardevolle Zorg (we droegen vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden), MantelzorgNL en Patiëntenfederatie Nederland. Het kader is voorgelegd aan ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GGD/GHOR Nederland.
Daarnaast is afstemming gezocht met andere sectoren zoals huisartsen, ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg.

Het afwegingskader code zwart kun je hier downloaden.

De bijlage over de rol van de cliëntenraad kun je hieronder lezen en downloaden.

Bijlage 6 De rol van de cliëntenraad

Bij het gesprek over het afschalen van zorg tijdens crisissituaties (Fase 3: code zwart) is de cliëntenraad een belangrijke partner. In deze bijlage is de rol van de cliëntenraad bij de voorbereiding op Fase 3: code zwart beschreven. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de zorgorganisatie en behartigt hun belangen. De cliëntenraad is betrokken bij alle belangrijke besluiten van de zorgorganisatie. De betrokkenheid bij het gesprek over een locatie/regio is belegd bij de lokale/regionale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad is aan zet als het om het hele concern gaat.

Voorbereiding cliëntenraad

De cliëntenraad maakt zelf de afweging hoe hij betrokken wil zijn bij de besluitvorming omtrent het afschalen van zorg. Hij bespreekt deze afwegingen intern (eventueel digitaal) en de uitkomst met alle betrokken partijen. Zoals de manager, bestuurder, PAR/VAR en OR. Daarnaast kan de cliëntenraad een uitvraag doen bij de achterban hoe die aankijkt tegen de gevolgen van afschalen van zorg en waar de zorgorganisatie rekening mee moet houden. De cliëntenraad kan een brede oproep doen via de zorgorganisatie om meningen en ervaringen te delen. Vaak zijn naasten lid van de cliëntenraad. Zij kunnen ook andere naasten benaderen. Mede op basis van deze inbreng kan de raad vervolgens een eigen afweging maken.

Afschalen van zorg

Tijdens deze fase bespreken cliëntenraad, OR, VAR/PAR, regiebehandelaren, crisisteam en zorgorganisatie hoe de zorg zo goed mogelijk in stand kan blijven tijdens een uitbraak. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Tijdens het overleg kan een delegatie van de cliëntenraad aanwezig zijn. Zij hebben mandaat vanuit de cliëntenraad gekregen. De cliëntenraad haalt bij de achterban op wat die belangrijk vinden. Op het moment dat een besluit voorligt over het (tijdelijk) beëindigen van zorgverlening, is de cliëntenraad bevoegd om een advies hierover uit te brengen. Hierover wordt continu overleg gevoerd met alle partijen binnen de zorgorganisatie.

Zorgcontinuïteit bij één of meerdere zorgorganisatie(s) in de VVT kan niet gewaarborgd worden. Of Zorgcontinuïteit in de andere sectoren (niet-VVT) kan niet meer gewaarborgd worden. De cliëntenraad houdt steeds in de gaten wat cliënten in de praktijk ervaren. Dat kan door cliënten/naasten te bellen of signalen te verzamelen. Belangrijk is dit steeds te bespreken met OR, VAR/PAR, regiebehandelaren, crisisteam en zorgorganisatie. Hiervoor krijgt de cliëntenraad ondersteuning vanuit de zorgorganisatie. Onderwerp van gesprek is ook of de zorgorganisatie over moet gaan naar een nog strengere fase of weer terug kan naar een vorige fase/de normale situatie. Wanneer dit onderwerp wordt besproken, krijgen cliëntenraad en OR, VAR/PAR de mogelijkheid om hierover advies uit te brengen. Vooraf wordt hier een termijn voor afgesproken. De Wmcz biedt ruimte om van eerder afgesproken termijnen af te wijken als de situatie daar om vraagt.

Het is aan te raden om contact te leggen met de cliëntenraden van deze zorgorganisaties. En hier ervaringen uit te wisselen en waar nodig elkaar te helpen. LOC Cliëntenraden kan hierin ondersteunen.

De rol van de cliëntenraad in deze fase is hetzelfde als in fase 2. Ook in fase 3 gaat het om meerdere zorgorganisaties in de regio. Daarom is het aan te raden om contact te leggen met de cliëntenraden van deze zorgorganisaties. En hier ervaringen uit te wisselen en waar nodig elkaar te helpen. LOC Cliëntenraden kan hierin ondersteunen.

Delen van ervaringen en ondersteuning

Cliëntenraden kunnen ervaringen delen via de (digitale) kanalen van LOC (www.clientenraad.nl). Cliëntenraden die ondersteuning nodig hebben bij afschaling van zorg, kunnen contact opnemen met LOC (vraagbaak@loc.nl en 030 284 32 00).

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese