Sluiting verpleeg­huizen voor bezoek: een toelichting

Geplaatst op 1 april 2020

Het kabinet heeft besloten dat er tot en met dinsdag 28 april geen bezoek meer mag komen in de verpleeghuizen. Ook niet in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Alleen als een bewoner stervende is mogen naasten op bezoek komen. Deze maatregel is zeer ingrijpend. LOC heeft in een brief aan de regering gevraagd om meer maatwerk. Veiligheid is belangrijk, maar de menselijke kant is dat ook. In de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg merken mensen de gevolgen van de coronacrisis. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol.

Geen bezoek in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

Het kabinet heeft een ingrijpend besluit genomen. Vanaf 20 maart tot en met in ieder geval 28 april mag er geen bezoek meer komen in verpleeghuizen. Alleen mensen die nodig zijn voor de basiszorg mogen naar binnen. Het kabinet heeft dit besluit genomen om kwetsbare ouderen, naasten en medewerkers te beschermen. De aanleiding is de situatie in Brabant en Limburg, waar steeds meer bewoners besmet bleken te zijn met het coronavirus. Alleen als een bewoner aan het sterven is of in andere ernstige situaties mag de zorgorganisatie bezoek toestaan.

Het kabinet roept zorgorganisaties op om alternatieven te zoeken. Zodat bewoners en hun naasten contact met elkaar kunnen houden. Bijvoorbeeld door via een tablet te skypen of te facetimen.

Vrijwilligers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

Vaste vrijwilligers mogen nog wel in het verpleeghuis of de kleinschalige woonvorm komen. Maar alleen als zij:

  • zelf niet kwetsbaar zijn 
  • er geen verdenking van besmetting met corona in het huis is
  • vrijwilligers zelf geen klachten hebben die op corona wijzen

Ouderen thuis

Veel ouderen ontvangen nu minder hulp thuis. Zij kunnen ook niet naar de dagbesteding, omdat die is gesloten. Het kabinet roept organisaties op die de dagbesteding regelen om lokaal oplossingen te zoeken. En mensen in de gaten te houden. 

Thuis mag bezoek komen. Wel raadt het kabinet familie en vrienden af om op bezoek te gaan bij kwetsbare ouderen. Contact via een kaartje of (beeld)bellen kan wel. Zorgmedewerkers die bij kwetsbare ouderen thuis komen moeten de richtlijnen van het RIVM volgen.

Gehandicaptenzorg

De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één uur mag ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Zorgorganisaties bepalen of bezoekers binnen mogen op de locatie. Als ergens corona wordt geconstateerd, geldt een volledig bezoekverbod. Er wordt ingezet op begrijpelijke, eenvoudige communicatie over de bezoekersregeling. Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen. Zorgverleners en anderen zullen uiteraard begrip tonen voor het handelen en de emotionele uitlatingen van cliënten gezien de bijzondere crisissituatie waar we mee te maken hebben.

Jeugdzorg

Voor kinderen en jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Voor jeugdigen in ggz-instellingen geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen in de ggz.

Geestelijke gezondheidszorg

Gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen is een algehele bezoekersstop in de ggz niet gewenst. Vooralsnog is van een algehele stop dus ook geen sprake. Voorlopig is er sprake van maatwerk. In principe geldt dat cliënten maximaal één persoon per dag gedurende één uur kunnen ontvangen. In ggz-instellingen zijn bezoekers met (milde) verkoudheidsklachten niet welkom. Op afdelingen waar vanwege het coronavirus isolatieverpleging wordt toegepast, is bezoek helemaal ongewenst. Bezoek wordt verzocht om het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp.

Vervoer

Het Valysvervoer stopt vanaf 20 maart tot en met in ieder geval 28 april. Daarmee hoopt het kabinet kwetsbare mensen en chauffeurs te beschermen. Alleen Valysvervoer naar bijvoorbeeld een huwelijk of uitvaart kan wel doorgaan. En dan nog alleen als dat vanwege de gezondheid kan.

Extra middelen zorg op afstand

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor extra subsidie. De uitbreiding Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Als cliëntenraad kun je de zorgorganisatie wellicht op deze extra mogelijkheid attenderen.

Rol cliëntenraad

Er is nu heel veel aandacht voor veiligheid en het voorkomen van met besmettingen met het coronavirus. Maar juist veel kwetsbare mensen in en buiten zorginstellingen hebben het nu zwaar. De cliëntenraad kan in overleg met de bestuurder en/of manager steeds kijken hoe bewoners/cliënten toch contact kunnen houden met hun naasten. Op de website www.cliëntenraad.nl staan voorbeelden. Ook kan de cliëntenraad signalen doorgeven aan LOC. Wij zorgen dat die bij het ministerie komen.

Activiteiten LOC

LOC heeft diverse keren per week overleg met het ministerie. Daarin melden we signalen die cliëntenraden aan ons doorgeven. LOC heeft in een brief het kabinet opgeroepen meer maatwerk mogelijk te maken bij het bezoek aan verpleeghuizen. Zodat cliëntenraden, bestuurders en personeelsvertegenwoordigers samen een afweging kunnen maken. En daarmee de balans zoeken tussen veiligheid en menselijkheid. We verzamelen goede voorbeelden en verspreiden die ook. Mail goede voorbeelden naar webmaster@loc.nl

Hulp nodig?

Voor vragen is LOC bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl

Ten slotte

Het is een hele onzekere en nare tijd. De nieuwe maatregelen van het kabinet zijn ingrijpend en pijnlijk. Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze tijd. En hopen samen toch te kunnen zorgen dat we de samenleving leefbaar houden.

Meer weten?


Download artikel als PDF

Praat mee! (10)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Joke Verhage 4 jaar geleden

Wat betrokkenheid betreft: wij hebben met de bestuurder overlegt hoe wij aan informatie kunnen komen. Als voorzitter van de CCR zou ik er geen behoefte aanhebben om zitting te nemen in het crisisteam of bij ons het Infectieteam. Dat laat ik graag aan deskundigen over. Wel hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie. Iedere voorzitter van de locatie gerelateerde cliëntenraad heeft wekelijks overleg met het Hoofd wonen en zorg van de betreffende locatie. Zo wisselen we gegevens en vragen uit aan elkaar. De voorzitters op hun beurt polsen wekelijks binnen hun locatie bij cliënten of naasten hoe het gaat. Wanneer er problemen zijn worden deze soms onderling opgelost. Overstijgende zaken komen bij de voorzitter van de CCR terecht en deze bespreekt ze wekelijks met de bestuurder. Wanneer er dringende tussentijdse mededelingen zijn wordt de voorzitter van de CCR hierover gebeld. Waar nodig wordt er dan actie ondernomen. Wel hebben wij als CCR een protocol met richtlijnen voor communicatie op papier gezet. Dit heeft ons geholpen om de instelling duidelijk te maken hoe wij de communicatie hebben geregeld. Geen ellenlange kettingmailing b.v. met cc naar de halve organisatie etc. Mer elkaar moeten we het werkzaam zien te houden.

Reageer op dit bericht
Joke Verhage 4 jaar geleden

Wat triest om onderstaande verhaal te lezen. Binnen onze zorginstelling worden naasten uitgenodigd om tot het einde aanwezig te zijn wanneer een bewoner zich in de terminale fase bevindt. Artsen en het Infectieteam spreken af met naasten wat er wel en niet kan. Maar in alle gevallen zijn de naasten welkom in dat laatste stukje tot het einde. Volgens mij is dit in de meeste verpleeg- en verzorgingshuizen het geval. Toevallig heb ik daar vandaag nog uitgebreid over gesproken met onze bestuurder. Het vraagt van de instelling intensieve begeleiding, maar het is waardevol voor de bewoner en hun naasten.
Ik hoop dat dit je kan helpen. Wat de wet- en regelgeving betreft zou ik niet weten hoe het staat omschreven, maar deze wens, was ook onze wens als cliëntenraden. Daar is geen moment moeilijk over gedaan. Het gaat vooral om veilig werken en dan kan er veel. Ik hoop dat er een oplossing komt.

Reageer op dit bericht
Joop 4 jaar geleden

Ik wil graag weten hoe het zit met de wet geving rond om bezoeken van terminale ouder, van uit het verzorgings huis wordt ons gemeld dat het niet mag. Maar als ik de plaatselijke verordening aanhoud staat er dat als de persoon in stervens fase is of vergelijk baar dat kan men afwijken wan de regeling. Maar ik wordt niet toe gelaten ondanks dat ze geen corona heeft. 
Wat mag er nu en wat mag je als kind of naaste verwachten van het verzorgingshuis 

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 4 jaar geleden

Beste Joop,

Vanuit de landelijke regeling is er inderdaad een uitzondering op het bezoekverbod in verpleeghuizen, voor mensen die stervende zijn. Dat luidt zo:

  • “Mensen die in de stervensfase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt die de zorgorganisatie zelf moet invullen zoals dat op die locatie past en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. 
  • Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven. Veel zorgorganisaties hanteren de richtlijn van 1 bezoeker per cliënt per dag.”

Aldus ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Zie hier de bron van deze informatie: www.clientenraad.nl/…ende-zijn/

Ik vraag mijn collega na voor je vraag over wat je van het verzorgingshuis mag verwachten. Heel veel sterkte en succes.

Reageer op dit bericht
Joke Verhage 4 jaar geleden

Als voorzitter van de CCR werd ik afgelopen woensdag door de bestuurder benaderd om mee te denken over de maatregel die nu landelijk van kracht is geworden. Gelijk heb ik alle voorzitters benaderd om mee te denken over deze maatregel en welke minimale eisen wij willen stellen voor de familie / mantelzorgers van de bewoners. Wij hebben toen een wensenlijstje neergelegd bij de bestuurder en deze zijn allen ingewilligd.  Zoals: via digitale kanalen contact te onderhouden met de naasten van de cliënten, foto’s van naasten en belevingsmanden in te zetten om met de bewoners op de woongroepen door te nemen. Hier zijn extra medewerkers voor ingezet. Een uitzonderingsregel te hanteren voor cliënten in de terminale fase en hun naasten.
Ik waardeer het zeer om op deze manier met elkaar uit te wisselen, daar hier geen protocollen voor zijn en we met elkaar in alle wijsheid onze taak in medezeggenschap uit kunnen voeren.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Dag Joke, 

Wat goed om de horen dat jullie zorgorganisatie proactief contact heeft gezocht met de cliëntenraden over deze maatregel. En zeker ook dat jullie als voorzitters op zo’n korte termijn onderling af konden stemmen en dat de bestuurder al jullie wensen heeft ingewilligd! Fijn dat je op dit platform deelt hoe jullie met deze situatie omgaan, daar zullen anderen zeker profijt van hebben.

Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Bee 4 jaar geleden

Mijn vraag is ; waarom draagt personeel geen mondkapjes bij de kwetsbare bewoners? 
Zij zijn toch degene die het virus alsnog nu kunnen overbrengen? 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Dag Bee, ik heb je vraag uitgezet bij een collega van mij, we komen bij je terug!

Reageer op dit bericht
Janny 4 jaar geleden

De voorzitter van onze cliëntenraad hebben ze gevraagd  om zitting te nemen in het coronacrisis team van ons verpleegtehuis. 
Misschien ook een idee  voor andere  verpleegtehuizen.
Zo blijven wij ook gehoord met het uitwerken van hoe verder voor onze bewoners. 
Ben trots dat de voorzitter  gevraagd  is in dit team.
 

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Beste Janny, 

Zeker een goed idee voor andere verpleeghuizen om zitting te krijgen in het corona crisisteam! Heel goed om op deze manier betrokken te zijn en invloed uit te kunnen blijven oefenen vanuit de belevingswereld van de mensen om wie het gaat.

Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese