Betrekken cliënten­raad bij corona- vac­cinatiep­rogram­ma

Geplaatst op 8 januari 2021

Het moment is aangebroken waarop instellingen een corona vaccinatieprogramma gaan maken voor haar bewoners/cliënten. Een van onze leden stelde de vraag of de cliëntenraad hier iets over te zeggen heeft. De instelling beweerde namelijk dat het om een medisch besluit ging en de cliëntenraad dus niet betrokken hoefde te worden. Het gaat echter om twee voorgenomen besluiten. Het besluit om te vaccineren en het besluit hoe te vaccineren. Het besluit om te vaccineren staat als zodanig niet in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Dan zou je kunnen stellen dat er geen advies- of instemmingsrecht is. Toch raakt het alle bewoners direct en kun je het ook zien als het uitvoering geven aan het beleid op het gebied van de veiligheid, waarop de cliëntenraad wel instemmingsrecht heeft. Het besluit over de wijze waarop de instelling haar bewoners gaat vaccineren is een voor cliënten geldende regeling en valt onder het instemmingsrecht.

Betrokkenheid cliëntenraad

Brancheorganisatie ActiZ heeft op 7 januari 2021 een bericht naar zijn leden gestuurd over het vaccinatiebeleid. In eerdere berichten heeft ActiZ geadviseerd om het vaccinatiebeleid steeds af te stemmen met de medezeggenschapsorganen, waaronder de cliëntenraad. Het vaccinatiebeleid van de instelling kan men zien als een ‘voor cliënten geldende regeling’. Daarmee valt het besluit over dergelijke regeling onder het instemmingsrecht van de cliëntenraad. ActiZ heeft na overleg met LOC het volgende aan de leden geadviseerd: neem direct contact op met de voorzitter van de cliëntenraad en stem met diegene het vaccinatiebeleid af. Het is wel van belang dat de voorzitter vanuit de cliëntenraad de opdracht krijgt om dit overleg met de bestuurder of manager te kunnen voeren. Een formele instemmingsprocedure is gezien de gestelde termijn niet haalbaar, daarom het advies om door middel van onderlinge afstemming de instemming van de cliëntenraad te verkrijgen. De samenwerkingsovereenkomst of medezeggenschapsregeling kan hiertoe ook ruimte bieden. Daarna kan de cliëntenraad uitgenodigd worden om hierna een uitgebreid gesprek te voeren over het doorlopen proces.

Achtergrondinformatie

Vanuit verschillende cliëntenraden heeft LOC de vraag gekregen wat maakt dat de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen later begint dan die van medewerkers. De onduidelijkheid over het uiteindelijke te gebruiken vaccin is daar een belangrijke oorzaak voor. Nederland krijgt namelijk vanuit verschillende fabrikanten vaccins geleverd.

In de week van 4 januari is bekend geworden dat het Moderna-vaccin het meest passend is voor bewoners van verpleeghuizen. Hiervoor dienen aparte toestemmingsverklaringen opgemaakt te worden. Deze verplichting komt door de wisselende samenstelling van vaccins. Dit is fundamenteel anders dan bij de reguliere griepvaccins, waar deze eis niet geldt.

De elektronische patiëntendossiers zijn op dit moment gereed om alle administratieve handelingen te verwerken, inclusief herinneringen voor een tweede prik van het vaccin. Daarin kunnen tevens de toestemmingsverklaringen worden opgenomen, als deze door bewoners of wettelijk vertegenwoordigers zijn getekend.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (4)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Annemarie Zirkzee 2 jaar geleden

Vorige week zijn de voorzitters van de actieve Decentrale CliëntenRaden gebeld door een lid van de Centrale Cliëntenraad met de mededeling dat er een vaccinatieprogramma is opgesteld. Dit heeft geleid tot het formuleren  van een aantal vragen vanuit de verschillende DCR’s (als vertegenwoordigers van het bewonersperspectief) aan de CCH. Die vragen worden vandaag (18-1-2021) door de CCH met het bestuur besproken. Echter, zojuist kregen de 1e contactpersonen van een van de grotere locaties een brief waarin o.a. een verzoek om toestemming, een toelichting en dat er de 25e gestart gaat worden met vaccineren. Blijkbaar is afgelopen vrijdag de beslissing genomen om het vaccinatieprogramma uit te voeren met akkoord van de CCH. Onze tips, vragen en opmerkingen worden niet meer in het de uitrol voor de grote locaties meegenomen. 
Dit alles levert een mooi inkijkje in hoe de zorginstelling omgaat met de medezeggenschap (rond het vaccineren tegen Corona). Is dit medezeggenschap? Als DCR hebben wij dat idee niet. 

Reageer op dit bericht
Renso 2 jaar geleden

Formeel is het volgens mij zo, dat het verpleeghuis faciliteert en de clienten of de wettelijke vertegenwoordigers hierover informeert (na ruggespraak met de voorzitter CCR).
Wel of niet vaccineren is een persoonlijke beslissing.
CCR heeft in ons geval mondeling ingestemd met de voorgestelde procedure
 

Reageer op dit bericht
Bea Jansen 2 jaar geleden

De cliëntenraad Wonen met Zorg van Sensire neemt morgen deel aan de eerste digitale bijeenkomst van de Werkgroep vaccinatie bewoners. En sluit aan op de reactie van Leonie.

Reageer op dit bericht
Leonie 2 jaar geleden

Goedemorgen, 
Bedankt voor de informatie, gelukkig wordt de clientenraad Sociale Psychiatrie bij Pameijer al betrokken en neemt deel aan de werkgroep. Het proces op zich is interessant: hoe wordt een plan van aanpak hierop gemaakt en wanneer wordt dan de instemming gevraagd/gegeven? 
De clientenraad van Pameijer let vooral op heldere informatie, ‘normaal waar kan’ -dus bij voorkeur via de eigen huisarts- en dat de begeleiding goed op de hoogte is en de client ondersteunt bij bv. het bezoek aan de huisarts en het voortraject en natraject. 
Wij zijn benieuwd naar ervaringen en tips van anderen.

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese