Betrekken van centrale én lokale cliënten­raden bij medezeg­genschapsregeling

Geplaatst op 6 januari 2021

Veel centrale -, lokale cliëntenraden en instellingen zijn bezig met het opstellen van een medezeggenschapsregeling. Een goede medezeggenschapsregeling is er één waarbij alle raden betrokken zijn en die in samenwerking tot stand komt. Helaas komen wij ook gevallen tegen waarbij de lokale cliëntenraden onvoldoende betrokken worden bij de medezeggenschapsregeling.

Waarschijnlijk komt dit doordat bestuurders de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) onvoldoende kennen en een denkfout maken. Zij menen dat, omdat de centrale cliëntenraad hun gesprekspartner is, zij afspraken over de medezeggenschapsregeling kunnen maken met enkel de centrale raad. En er zijn centrale raden die hen hierin volgen. Lokale raden worden dan pas in een heel laat stadium betrokken bij de eigen medezeggenschapsregeling en van wezenlijke invloed is geen sprake. Ook worden zij niet bij de medezeggenschapsregeling van de centrale cliëntenraad betrokken.

De Wmcz 2018 zegt dat een cliëntenraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot de medezeggenschapsregeling en dat dit een recht is dat niet overgedragen kan worden aan een andere cliëntenraad, een zogeheten onvervreemdbaar recht. De ministers Bruins en Dekker schrijven in de memorie van toelichting:

‘Om die reden (verdeling taken en bevoegdheden) zullen de instelling en de verschillende cliëntenraden, waaronder de centrale cliëntenraad in de medezeggenschapsregeling vast moeten leggen wat de taken van de onderscheiden cliëntenraden zijn en hoe de verdeling van de bevoegdheden over de onderscheiden cliëntenraden is (….). Een dergelijke regeling, maar ook iedere wijziging van deze regeling, behoeft de instemming van alle afzonderlijke cliëntenraden (…..).’

In de model medezeggenschapsregeling is daarom gekozen voor de medezeggenschapsregeling van de cliëntenraad als basis en de regeling van de centrale cliëntenraad als bijlage. Bij de herinrichting van de medezeggenschap of het opstellen van een medezeggenschapsregeling is het raadzaam om alle cliëntenraden vanaf het begin te betrekken en mee te nemen bij elke stap. Wanneer je dit niet doet, kan dit hele vervelende gevolgen hebben. Namelijk dat het proces aan het einde vastloopt omdat de rechten van cliëntenraden niet zijn gerespecteerd en dat je opnieuw moet beginnen terwijl de verhoudingen zijn verstoord. Dit alles gaat ten koste van de hoofdtaak van iedere cliëntenraad: de belangenbehartiging van cliënten.

Meer weten?

  • De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht. In dit bericht lees je de belangrijkste veranderingen.
  • Regelmatig organiseren we vanuit LOC (online) verdiepingscursussen over de Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018. Op deze pagina vind je een overzicht van onze bijeenkomsten.
  • Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de vraagbaak van LOC. Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese