Bijeen­komsten “cliënten­raden in gesprek met het zorgkan­toor”

Geplaatst op 10 maart 2023

Op 14 februari en 23 februari organiseerden LOC Waardevolle Zorg een tweetal online bijeenkomsten “cliëntenraden in gesprek met het zorgkantoor”.  Het bleek al snel dat de bijeenkomsten ook in de behoefte van cliëntenraden voorzag: voor de eerste bijeenkomst hadden we ruim 20 deelnemers en bij de tweede zelfs over de veertig!  Bij beide bijeenkomsten waren bijna alle zorgkantoren aanwezig.

De rol van het zorgkantoor

Het DSW zorgkantoor beet de spits af met een korte schets van de rol van het zorgkantoor. De zorgkantoren zijn er voor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.  Nederland is in meerdere regio’s verdeeld, met daaraan een ‘eigen zorgkantoor’ gekoppeld in elke regio. Zo gaan de medewerkers van de zorgkantoren bijvoorbeeld op locatiebezoeken en daarbij gaan zij in gesprek met bestuurders, cliënten en cliëntenraden. Door onder andere de instellingen te ondersteunen en best practices te delen, stimuleren zij om continue de kwaliteit te verbeteren.

We vroegen de deelnemers wie vanuit de cliëntenraad wel eens aanwezig is geweest bij een gesprek met het zorgkantoor – dat bleek lang niet iedereen.  Vanuit LOC kwam de tip om ook aan de bestuurder te vragen wanneer er gesprekken met het zorgkantoor zijn en of je daar als cliëntenraad bij aanwezig kunt zijn.

Korte pitches van de zorgkantoren

De zorgkantoren gaven voor en na de pauze een aantal korte pitches over personeelskrapte, langer thuis wonen en zorginnovatie. Onderwerpen die nu en in de toekomst spelen en ter inspiratie voor de gesprekken in de ‘kamers’.

“Nederland staat voor een uitdaging: er komen meer mensen met een zorgvraag, maar er is niet meer personeel beschikbaar.” 

“We willen meer inzetten op het creëren / behouden van verpleeghuisbedden. Dit kan op verschillende manieren geclusterde wonen bv.”

Een zorgkantoor gooide een balletje op over ‘zinnige zorg’ en dat deed best wat stof opwaaien: zie kader onder in het artikel

Een ander zorgkantoor gaf aan het meer te zoeken naar het personale perspectief: hoe kun je medewerkers goed in zetten?

Maar ook werd aangegeven dat het goed is om te bezinnen op wat er echt nodig is: professionele zorg of gaat het om activiteiten die meer gericht op welzijn? 

In gesprek met elkaar

In de kamers ging het veel over rol, draagkracht en de privé balans van de mantelzorgers. “Moeten we nog meer van hen vragen of gaat het juist om betere samenwerking tussen informele en formele zorg?” De deelnemers ontdekten dat alle zorgkantoren weliswaar dezelfde opdracht hebben, maar dat er ruimte is voor verschillende oplossingen en invalshoeken. Dat leek soms verwarrend, maar het brengt ook kansen met zich mee voor de cliëntmedezeggenschap. 

Reactie van een deelnemer: “Wat ik mee neem, is dat het belangrijk is om met het zorgkantoor in de regio in gesprek te gaan over deze ontwikkeling.”

Tenslotte gingen we in op de rol van de cliëntenraad. We gaven aan dat het van belang is dat een cliëntenraad weet welke ontwikkelingen spelen in de regio en wat er leeft onder de achterban met betrekking tot de ontwikkelingen. Vraag aan de organisatie of zij hierover in gesprek zijn en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Zorg dat je als cliëntenraad weet waar en wanneer je een inbreng kunt geven. Dan kun je kiezen waar je in het proces wilt instappen als cliëntenraad: vanaf het prille begin of pas later? Alleen binnen de organisatie of meer gericht op de regio?

De conclusie was: hoewel de deelnemers hoopten dat het zorgkantoor de problemen met betrekking tot de personeelskrapte of de inzet van innovatie gaat oplossen. Duidelijk werd dat de toekomst vraagt om samenwerking, meerder oplossingen en het gesprek tussen de verschillende partijen om zo gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan waardevolle zorg.

‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’ Als VGZ zorgkantoor vinden we het belangrijk om met cliëntenraden in gesprek te gaan om kansen en knelpunten op te halen en om te leren van wat er bij de cliëntenraden leeft. Zo gaven we tijdens de bijeenkomsten een kijkje in de keuken over de zorg in de toekomst. Belangrijk hierin is het programma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)’ van VWS. Dit gaat over het organiseren van de ouderenzorg in de toekomst. Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. De opkomst van technische innovaties gaan hier zeker bij helpen. Een voorbeeld van zo’n innovatie is de oogdruppelbril. Deze bril is speciaal ontwikkeld om de eigen regie te bevorderen en de druk op zorgprofessionals te verlagen. Meer informatie over de oogdruppelbril en andere initiatieven zijn te vinden op www.vgz-zorgkantoren.nl/zinnigezorg

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese