Brief aan Tweede Kamer over cul­tuuromslag verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 25 juni 2019

Zorg is mensenwerk en mensen zijn allemaal anders. Mensen die zorg nodig hebben moeten samen met hun naasten en medewerkers de ruimte krijgen om zelf inhoud te geven aan hun zorg en ondersteuning. Dat vergt lokaal maatwerk, maar ook een nieuwe manier van denken waarin netwerken in plaats van bestaande instituten en organisaties centraal staan. Het vraagt veel lef en doorzettingsvermogen om deze cultuuromslag in de verpleeghuiszorg tot stand te brengen.

Cultuuromslag versnellen

In een brief aan de Tweede Kamer noemt LOC een aantal belangrijke mogelijkheden om deze cultuuromslag te kunnen versnellen. LOC verzoekt de Tweede Kamerleden deze punten in te brengen tijdens het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 25 juni aanstaande. Het betreft:

Mogelijk maken van lokaal maatwerk bij de besteding extra geld voor verpleeghuizen

De aanname bij het extra geld voor de verbetering van de verpleeghuiszorg is dat het verpleeghuis het hele leven van bewoners regelt, organiseert en betaalt. Dat is een sterk intramuraal gerichte benadering, die op veel plaatsen onhoudbaar en onwenselijk is. Veel bewoners leven al heel lang in de wijk of het dorp waar het verpleeghuis staat. Juist door de verbinding te zoeken tussen het verpleeghuis en de omgeving maken bewoners weer onderdeel uit van de lokale samenleving. Dat is ook gewenst beleid. Op veel plaatsen is het verpleeghuis inmiddels onderdeel van een netwerk en minder het centrale punt waar alle disciplines in dienst zijn.

Stimuleren lokaal organiseren 

Ongeveer 50 zorgorganisaties vormen samen de beweging ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Zij zijn ieder op hun eigen manier bezig om lokaal te organiseren. Waarbij de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverleners centraal staan. Zij doen dat ieder op hun eigen manier. En ze leren van elkaar. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld: medewerkers hebben meer tijd, meer aandacht voor de bewoner, betere samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen en vernieuwing van het zorgonderwijs. LOC nodigt de Tweede Kamer uit om in een werkbezoek kennis te nemen van de resultaten.

Handhaven invloed cliëntenraden bij zinvolle dagbesteding 

De extra middelen Waardigheid en Trots zijn tot 2020 geoormerkt voor zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering. Daarbij is de afspraak gemaakt dat enkel plannen worden goedgekeurd en uitbetaald door het zorgkantoor, die voorzien zijn van een handtekening van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Onze leden geven aan dat zij in de praktijk ervaren meer invloed te hebben op de het beleid en besteding van middelen voor een 2 zinvolle daginvulling. Dit is ook aangetoond in een onafhankelijk onderzoek van Nivel

Lees de hele brief van LOC aan de Tweede Kamer (pdf)

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese