“De nood is hoger dan ooit” – Briefad­vies SER over jeugdzorg met inbreng vanuit LOC

Geplaatst op 14 november 2022

In september gaven LOC en een aantal cliëntenraadsleden inbreng tijdens een bijeenkomst over jeugdzorg met de Sociaal Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van de regering. “De nood is hoger dan ooit”, zo gaf de SER mede naar aanleiding van deze bijeenkomst aan. In een briefadvies roept de SER de staatssecretaris op om de aanbevelingen uit het eerdere advies ‘van systemen naar mensen’ met spoed om te zetten in tastbaar beleid.

Van ‘systemen naar mensen’ concreet maken

In een briefadvies in oktober roept de SER de staatssecretaris op om met spoed de aanbevelingen uit het eerdere advies ‘van systemen naar mensen’ om te zetten in tastbaar beleid. Daarbij benadrukt de SER dat de behoeften van kinderen, jongeren, ouders en zorgverleners leidend moeten zijn. Onder andere door de focus op financiën is er onvoldoende aandacht voor deze behoeften. Dit briefadvies baseerde de SER mede op de uitkomsten van een bijeenkomst in september waarbij cliëntenraadsleden uit het netwerk van LOC en de belangenbehartiger van LOC inbreng gaven:

Uit het briefadvies van de SER 12 oktober 2021:
In gesprekken met de kinderen en professionals in de jeugdzorg geven zij ons aan in de dagelijkse praktijk nog weinig te merken van verbeteringen. Inmiddels is de nood hoger dan ooit. De raad wil met deze brief daarom de urgentie voor de problematiek in de jeugdzorg nogmaals benadrukken, en daarmee de noodzaak om met spoed de aanbevelingen, genoemd in ons briefadvies Van systemen naar mensen om te zetten in tastbaar beleid, voor de beste zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezinnen in kwetsbare situaties en voor goede arbeidsomstandigheden voor jeugdprofessionals. Het volledige briefadvies kun je hier lezen: SER-briefadvies roept op tot versnelde aanpak Jeugdzorg: “De nood is hoger dan ooit”

Situatie jeugdzorg vraagt om structurele oplossingen

Er gebeurt ontzettend veel in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De afgelopen periode verscheen rapport na rapport. De Tweede Kamer vroeg tijdens het debat op 15 september om binnen 6 weken te komen met een aanpak die werkt, ook LOC vroeg om onmiddellijke oplossingen. Afgelopen vrijdag maakte het het kabinet bekend welke maatregelen zij willen nemen. Op korte termijn zullen we vanuit LOC daarop reageren.

LOC Waardevolle zorg blijft zich onverminderd inzetten voor structurele oplossingen. Het eerste dat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten. We willen dan ook met kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen.

Acties LOC:

Meer weten?

Heb je een vraag of behoefte aan ondersteuning of wil je een ervaring of signaal delen? Neem graag contact op met de Vraagbaak van LOC via 030 284 3200 of vraagbaak@loc.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese