Drieluik: LOC in gesprek met VWS over jaar­verantwoor­dingen | Deel 3: Belangrij­ker dan geld

Geplaatst op 6 juli 2020

De eisen die het ministerie van VWS aan de jaarverantwoording van zorginstellingen stelt, lijkt een wereld die ver van ons ‘burgers’ af staat. Het gaat over regels, financiën, accountantsrapporten en codes. Een complexe wereld, waar tegelijkertijd cliëntenraden adviesrecht op hebben. Dus is het goed om de werelden dichter bij elkaar te brengen. De LOC Expertpool Zorg & Geld ging daar afgelopen jaar mee mee aan de slag. In een drieluik nemen we jullie mee in de successen die de Expertpool daarin heeft behaald.

Deel 3: Er is altijd nog iets belangrijker dan geld

In dit derde deel kijken we een laatste maal naar de jaarverantwoording en waar we in de zorg werkelijk aandacht aan hebben te geven. De jaarverantwoording is ontworpen door accountants en ambtenaren van VWS. En bekijkt of het zorggeld maatschappelijk verantwoord besteed wordt. Ondanks de vele inspanningen van VWS, accountants en zorgkantoren, ontdekten we vanuit LOC dat deze informatie nog beter opgehaald kan worden dan nu het geval is. 

Zo viel ons op dat er per jaar nieuwe codes worden aangemaakt, waardoor je niet kan zien hoe een zorginstelling over verschillende jaren presteert. Ook vertelt de informatie in de jaarverantwoording niet wat er per locatie wordt uitgegeven. Dat is zonde van alle tijd en geld die in het verzamelen van de financiële gegevens wordt gestopt. 

Vanuit LOC zijn we met medewerkers van VWS, de directeur langdurige zorg van VWS Theo van Uum en de landelijke accountantsvereniging hierover om tafel gegaan. In de gesprekken die volgden is er geluisterd naar de ontdekkingen van LOC. En dat heeft mooie successen opgeleverd, waardoor VWS de codes over de jaren zoveel mogelijk gelijk gaat houden. 

Toch zijn deze successen niet het allerbelangrijkst. Want gaat het in de kern niet om wat van waarde is in het leven van iemand die zorg nodig heeft? En hoe de naaste daarbij betrokken wordt en de professional dat zo goed mogelijk ondersteunt? De jaarverantwoording en de financiële en maatschappelijke verantwoording zijn goed. Ze staan echter altijd ten dienste van waardevolle zorg: Het goede gesprek tussen diegene die zorg ontvangt, de naaste en de professional. Als we dáár vandaag weer aandacht aan geven, weten we zeker dat we maatschappelijk verantwoord bezig zijn. 

De LOC Expertpool Zorg & Geld ondersteunt cliëntenraden bij het begrijpelijk maken van de cijfers in de jaarrekening. Ook biedt de pool ondersteuning bij het formuleren van goede vragen aan bestuurders. De Expertpool doet dit met gedegen kennis over jaarrekeningen en het verhaal áchter de cijfers. Met een ruime ervaring in de bestuurlijke context. Zo ondersteunt de Expertpool cliëntenraden om het adviesrecht op de jaarrekening goed in te vullen. Leden van de Expertpool hebben een financieel-juridische achtergrond en staan cliëntenraden graag ter zijde.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese