Handreiking ‘Praat op tijd over je leven­seinde’

Geplaatst op 31 januari 2022

Op tijd praten over het levenseinde is belangrijk om in die fase de zorg te krijgen die past bij de wensen en behoeften. Afgelopen najaar verscheen de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. Cliëntenraden kunnen dit onderwerp aankaarten bij de zorgorganisatie: maken zorgmedewerkers actief ruimte voor het gesprek over het levenseinde? En sluit dit aan bij de behoeften van mensen die zorg krijgen?

Gesprek over levenseinde

Afgelopen najaar verscheen de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. Door op tijd over dit onderwerp in gesprek te gaan, kunnen betrokkenen beter inspelen op wensen en behoeften die er zijn. In de handreiking staan praktische tips en aandachtspunten die kunnen helpen om het gesprek aan te gaan met betrokken zorgverleners.

“Juist in de laatste levensfase is waardevolle zorg enorm belangrijk. We hebben vaak de neiging om ook in die fase mensen op een medische manier te benaderen. Te focussen op een ziekte. Wat zouden we veel aan welbevinden winnen, als we daar anders naar kijken. Namelijk de persoon zien als een mens, die nog steeds van betekenis is voor zichzelf en voor anderen. Die op een waardevolle manier de laatste maanden van het leven wil doorbrengen. In een omgeving die goed voelt, met mensen die nabij zijn en met hulpverleners die daar naadloos bij aansluiten.” Dit is een fragment uit de blog Waardevolle zorg in de laatste levensfase die LOC-coördinator Marthijn Laterveer eerder schreef voor Agora.

Rol cliëntenraad

Op welke manier besteedt de zorgorganisatie aandacht aan de laatste levensfase van mensen? In hoeverre maken zorgmedewerkers ruimte om hierover tijdig in gesprek te gaan met mensen die zorg krijgen? Zomaar een aantal vragen waar de cliëntenraad mee aan de slag kan. Om ervaringen op te halen bij mensen die zorg ontvangen en hun naasten. En om dit thema aan te kaarten bij de zorgorganisatie: hoe faciliteert de organisatie dit gesprek over het levenseinde? Hoe nemen ze mee wat mensen belangrijk vinden en wat voor hen van waarde is? Lukt het de organisatie om hen daarin tegemoet komen?

Handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’

De inhoud van de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde‘ is gebaseerd op de handreiking ‘Tijdig praten over het levenseinde’ van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De handreiking is onder andere aangevuld met nieuwe informatie over palliatieve zorg, het schriftelijk euthanasieverzoek en euthanasie bij dementie. Samen met de KNMG heeft Patiëntenfederatie Nederland deze brochure voor mensen die zorg ontvangen en hun naasten gemaakt. Daarbij hebben meerdere organisaties, waaronder LOC, vanuit het perspectief van de patiënt en/of naaste meegedacht en meegelezen. 

Ga naar de handreiking

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese