In contact staan: de motor van medezeg­genschap

Geplaatst op 7 september 2020

De cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die zorg nodig hebben. Daarvoor heeft de raad allerlei contacten. Niet alleen met de eigen achterban, maar ook met externen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten. Omdat het zo’n belangrijk en veelbesproken onderwerp is, wijden we de donderdag tijdens de Week van de Medezeggenschap geheel aan dit thema!

Motor van medezeggenschap

In contact staan is de motor van de medezeggenschap. In de praktijk is het voor veel cliëntenraden een opgave om contact te hebben met de achterban en samenwerkingspartners. Er is niet één goede manier. In contact staan vraagt om maatwerk. Denk na wie je wilt bereiken, wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt doen en wat je daarbij nodig hebt.

Zichtbaar zijn

Ook de nieuwe Wmcz 2018 geeft aan dat de cliëntenraad regelmatig wensen en meningen moet inventariseren. En moet terugkoppelen wat hij heeft gedaan en wat het resultaat is van zijn werkzaamheden. Het is de raad die het contact legt, maar de zorginstelling dient daarbij te ondersteunen. Vraag informatie en/of ondersteuning bij de communicatieadviseur van de zorginstelling. Sluit aan bij activiteiten of andere (digitale) contactmomenten die de zorginstelling organiseert. Wees zichtbaar. Leg contacten én onderhoud contacten. Ook met andere cliëntenraden, binnen de eigen zorgorganisatie of daarbuiten. Maak de agenda en notulen bekend. Ook dat kan zichtbaarheid vergroten. 

Op de hoogte

Een cliëntenraad met een gezicht is makkelijker bereikbaar. Een raad die op de hoogte is van wensen en suggesties van bewoners of cliënten kan een goed onderbouwd advies geven. Ook aan externe partners zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarmee draagt de raad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. En dat is waar medezeggenschap om gaat en waar de cliëntenraad voor staat.

Contact met externen

De cliëntenraad weet wat er speelt in de zorg en vertegenwoordigt de cliënten. Daarom willen inkopers (zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente) en toezichthouders (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) die ervaringen horen. Dat contact vindt op verschillende manieren plaats. Steeds meer zorgkantoren en zorgverzekeraars nodigen de cliëntenraad uit bij het inkoopgesprek met de bestuurder. Om zo gezamenlijk te kunnen bespreken wat de zorgorganisatie het komende jaar gaat doen. Wat gaat goed en wat kan beter? Ook organiseren zorgkantoren steeds vaker regionale bijeenkomsten. Daarin gaan zij in gesprek met cliëntenraden over hun ervaringen met de zorg.

Openheid

Overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er vaak als het niet goed gaat. Bijvoorbeeld bij een ernstig incident of bij een negatief inspectierapport. De inspectie wil een beeld krijgen van wat fout gaat, maar juist ook van wat goed gaat. Cliëntenraden vinden het niet altijd makkelijk om in dit soort gesprekken te vertellen wat er niet goed gaat. Openheid is verstandig. Ook in contact met het management. Dat maakt het ook mogelijk om als cliëntenraad te vertellen dat je met inkopers en inspectie spreekt. Het kan helpen om met deze externe partijen van tevoren af te spreken wat zij met die informatie doen. Want het is voor de cliëntenraad heel vervelend als iets melden leidt tot bijvoorbeeld minder geld voor de zorg.

Week van de medezeggenschap

In contact staan is een belangrijk thema voor cliëntenraden. De motor van medezeggenschap, zoals hierboven gesteld. Dat blijkt nog eens te meer door de vele clientenraden die in de vooraanmelding aangaven dat dit thema zeker niet mag ontbreken tijdens de Week van de Medezeggenschap. Donderdag 8 oktober staat daarom geheel in het teken van in contact staan: met de mensen die zorg en ondersteuning ontvangen, maar ook met externen.

InContactStaan

Wil je nu al met dit onderwerp aan de slag, dan kun je alvast verder lezen in de handreiking en bewaarkaart InContactStaan.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese