Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Geplaatst op 23 januari 2023


Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. De uitgangspunten voor de landelijke visie en het regionale beleid is inmiddels op hoofdlijnen bekend. In het kader hieronder staat op hoofdlijnen wat de bedoeling is van het regionale inkoopbeleid. Eind januari presenteerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de hoofdlijnen aan de betrokken partijen. Vanuit LOC Waardevolle zorg hebben we inbreng gegeven en vragen gesteld die onder andere vanuit cliëntenraden en deelnemers vernieuwingsbewegingen bij ons binnenkwamen. In de loop van april krijgt dit een vervolg.

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Landelijke koers, regionale invulling inkoopbeleid vanaf 2024
De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelsschaarste en stijgende kosten. Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is betere samenwerking in de regio nodig. Daarom gaan zorgkantoren voor de langdurige zorg nog meer de regio in en werken ze aan een regionaal inkoopbeleid. Dit beleid sluit aan op de afspraken in onder ander het Integraal Zorgakkoord (IZA),het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het landelijke akkoord gehandicaptenzorg van VGN en ZN. De langdurige zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden, vraagt voor alle sectoren om een beweging naar:

– Meer zelfstandigheid met behulp van de juiste zorg en ondersteuning (zelf als het kan);
– Meer zorg in de thuisomgeving (thuis als het kan);
– De inzet van digitale zorg (digitaal als het kan);
– Passend zorgaanbod voor kwetsbare groepen.

Aanjagen en stimuleren
In de landelijke visie wordt per sector beschreven wat dit voor deze sector betekent. Om de beweging naar een toekomstbestendige Wlz te maken, is in de visie specifiek aandacht voor innovatie, kwaliteit, verduurzaming en bedrijfsvoering. Zo willen de zorgkantoren de ontwikkeling en toepassing van innovaties stimuleren. Samen met zorgaanbieders kijken de zorgkantoren ook hoe persoonsgerichte zorg kan worden geleverd binnen de grenzen van betaalbaarheid en toegankelijkheid. En pakken zij de rol van het  aanjagen van verduurzaming. Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke verduurzamingen voor de Wlz-sector: energie en circulariteit. Daarnaast ondersteunen de zorgkantoren zorgaanbieders bij het optimaal vormgeven van de bedrijfsvoering. Meerjarige contracten kunnen ondersteunend zijn aan deze beweging.

Regionale aanpak
Aansluitend op de landelijke visie worden ook een uniform contracteerproces, tariefonderbouwing en aanvullende inkoopvoorwaarden op de prestaties uit de NZa beleidsregels opgesteld. De uitkomsten van dit gezamenlijke traject vormen het uitgangspunt voor het inkoopbeleid dat de zorgkantoren voor de eigen regio’s ontwikkelen, inclusief de bijbehorende tarieven. Elke regio heeft zijn eigen specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. Daarop kan met een regionaal inkoopbeleid beter worden ingesprongen.
Voor de onderbouwing van de tarieven wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het huidige tariefmodel. De uitkomst van dit model vormt de basis voor de inkoopsystematiek die door ieder zorgkantoor in het regionale inkoopbeleid wordt uitgewerkt.

Inkoopbeleid
Met zorgaanbieders, branche- en cliëntorganisaties, NZa en VWS is gesproken over de uitgangspunten en de aanpak. Branche- en cliëntorganisaties worden in januari 2023 per sector meegenomen in de houtskoolschets van de visie, de aanpak voor de tariefonderbouwing en de aanvullende inkoopvoorwaarden op de NZa beleidsregels. De betrokken partijen kunnen hier in januari op reageren. Ondertussen werken de zorgkantoren individueel aan het meerjarig regionaal inkoopbeleid. Op 1 juni wordt dit inkoopbeleid gepubliceerd.

Wil je reageren?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande toelichting op hoofdlijnen vragen, ideeën of zorgen? LOC nodigt cliëntenraden graag uit om hun ideeën/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in de gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland. Je kunt een reactie achterlaten onder dit bericht of neem contact op met de Vraagbaak van LOC via 030 – 2843200 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Meer informatie

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese