Reactie LOC Inter­netcon­sultatie gesloten jeugdhulp

Geplaatst op 23 mei 2023

LOC heeft een reactie gestuurd op de internetconsultatie ‘Gesloten Jeugdhulp’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De consultatie ging over de aanvullende regels bij het ‘besluit Jeugdwet’. De reactie is onder andere gebaseerd op gesprekken met twee ervaringsdeskundigen uit het LOC-jeugdnetwerk.

De aanvullende regels gaan over eisen aan veiligheid van jongeren in de gesloten jeugdhulp, over voorwaarden bij vrijheidsbeperkende maatregelen en een verbetering van het klachtrecht.
Wat betreft vrijheidsbeperkende maatregelen gaat het om onder meer over nadere regels voor cameratoezicht, vastpakken en vasthouden, betrekken van een gekwalificeerde gedragswetenschapper, het beperken van brief- en telefoonverkeer en het onderzoeken van lichaam en kleding.

De bedoeling is om de rechtspositie en rechtsbescherming van jeugdigen in gesloten inrichtingen te verbeteren en om vrijheidsbeperking van jeugdigen zoveel mogelijk te voorkomen.

Reactie LOC: Méér rechtsbescherming en zorgvuldigheid is nodig

LOC vindt dat instellingen meer gestimuleerd of gedwongen zouden moeten worden om andere oplossingen te zoeken dan vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. Die zouden alleen ingezet moeten worden als er geen andere oplossing mogelijk is. Uit veel onderzoeksrapporten en verhalen van kinderen die gesloten jeugdhulp meemaakten, blijkt inmiddels overtuigend dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet bijdragen aan oplossingen voor de problemen van deze kinderen, maar juist extra schade toebrengen.

De mogelijke vrijheidsbeperkende maatregelen in dit concept-besluit tonen op welke ernstige manieren de vrijheid van een kind in de gesloten jeugdhulp beperkt kan worden door een besluit van de gesloten inrichting. Dit concept-besluit draagt niet bij aan het stimuleren of dwingen van gesloten inrichtingen naar het weloverwogen zoeken naar andere oplossingen. Het besluit regelt niet dat het kind weet waar hij aan toe is voor wat betreft de duur of de reden van de genomen maatregel. En het dwingt de instelling niet de duur van de maatregel zoveel mogelijk te beperken.

LOC vraagt het ministerie om het concept-besluit aan te passen met meer rechtsbescherming, zorgvuldigheid en waarborgen voor het voorkomen van vrijheidsbeperking, om daarmee aanvullend leed en psychische schade bij het kind en ouders/verzorgers te voorkomen.

Meer info

Nieuwsbericht over rapport LOC uit 2020 met onderzoek naar actuele thema’s van cliëntenraden in de gesloten jeugdzorg.

Internetconsultatie Besluit rechtspositie

Consultatieversie wijziging Besluit Jeugdwet

Toelichting Consultatieversie

Beleidsnota bij het conceptbesluit.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese