Inter­netcon­sultatie uitbreiding groepen die onder de Wet zorg en dwang vallen

Geplaatst op 10 januari 2022

Voor ouderen met psychische problemen of mensen met een vorm van autisme is niet altijd duidelijk welke wet voor hen geldt: de Wet zorg en dwang, of de Wet verplichte ggz. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Nu is er een ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken. Iedereen die dat wil kan via internet op dit ontwerpbesluit reageren. LOC zal een reactie sturen. Cliëntenraden kunnen wanneer zij dat willen zelf ook op het besluit reageren.

Zorg onder dwang

Sinds twee jaar zijn de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz van kracht. Deze wetten regelen in welke situaties mensen zorg onder dwang kunnen krijgen. Het uitgangspunt is daarbij altijd: “nee, tenzij”: er is alleen zorg onder dwang als het echt niet anders kan. De afgelopen jaren zijn deze wetten na signalen uit de praktijk al op verschillende punten aangepast. Ook op het volgende punt is aanpassing nodig: voor ouderen met psychische problemen en mensen met een vorm van autisme is onduidelijk welke van de twee wetten geldt. In de praktijk is dat niet werkbaar. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Het “Ontwerpbesluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen” moet dat regelen.

Internetconsultatie

Tot 1 februari 2022 kan iedereen die dat wil op dit ontwerpbesluit reageren. Dat kan via https://internetconsultatie.nl/aandoening. Daar vind je ook meer achtergrondinformatie bij dit besluit. LOC zal op dit ontwerpbesluit reageren. De reactie plaatsen we op dit platform.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.