Jaar­verslag 2018 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Geplaatst op 13 mei 2019

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2018 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken. 

Uitspraken in geschillen

De commissie ontving in 2018 in totaal vijf verzoekschriften en handelde drie nog lopende zaken uit 2017 verder af. Van de in 2018 ingediende verzoeken resulteerden vier in een uitspraak. Eén zaak werd weer ingetrokken voordat de behandeling plaatsvond. Er werd in 2018 niet om bemiddeling gevraagd. De zaken die eind 2017 werden ingediend en die de commissie in 2018 verder afhandelde, resulteerden in twee uitspraken. Een hiervan betrof doorverwijzing. De commissie adviseerde om de kantonrechter of de governance-commissie voor de gezondheidszorg te raadplegen. Vanuit de organisaties die de LCvV in stand houden kwamen dit jaar geen interpretatieverzoeken over de Wmcz.

De uitspraken van de LCvV hadden betrekking op:

  • Proeftijd nieuwe leden cliëntenraad (vvt)
  • Stoppen met alcoholverkoop (revalidatiezorg)
  • Een nieuwe CCR, een nieuwe structuur (vg en ggz)
  • Verhuizing dagbesteding (vvt)
  • Aanstelling Wkkgz klachtfunctionaris (ggz)

Het jaarverslag bevat een korte omschrijving van de behandelde zaken. Download het LCvV jaarverslag 2018 (pdf)

Taak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De Commissie verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).  Brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de NVZ (vereniging van ziekenhuizen) alsmede door drie organisaties van cliëntenraden: LOC Waardevolle zorg, het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) en KansPlus maken de Commissie mogelijk.

Welke zaken voorleggen

In de Wmcz staat welke zaken aan de Commissie kunnen worden voorgelegd. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een beroep doen op de Commissie als hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichting om advies te vragen. Of als de raad informatie nodig heeft, maar de zorgaanbieder deze niet wil geven. Een zorgaanbieder kan een beroep doen op de Commissie als hij een besluit wil nemen ondanks dat de cliëntenraad daarover een negatief advies heeft gegeven. De Commissie kan, naast de meningsverschillen die de Wmcz noemt, ook andere meningsverschillen behandelen, mits de zorgaanbieder en de cliëntenraad dit met elkaar hebben afgesproken. 

Voorpagina informatiefolder LCvV

Zie ook folder LCvV (pdf)

Meer informatie

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 jaar geleden

Goed dat deze commissie er nog altijd is!

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese