Jaar­verslag 2020 – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Geplaatst op 9 juni 2021

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2020 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken. 

Uitspraken in geschillen

De commissie behandelde dit jaar negen verzoeken, waarvan er zeven in een uitspraak resulteerden en twee in 2021 verder zijn afgehandeld. In drie van de verzoeken was de LCvV niet bevoegd, of was het verzoek niet ontvankelijk. Er hebben in 2020 geen bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden. De kernachtige samenvatting van de uitspraken (o.a. over benoeming manager zorg, ingrijpende verbouwing, ontbinding en vervanging ccr), kun je nalezen in het jaarverslag. Download het LCvV jaarverslag 2020 (pdf)

Overgangsrecht

Op 1 juli vorig jaar trad de Wmcz 2018 in werking. De commissie beschrijft in het jaarverslag dat ze al snel voor vragen kwam te staan over overgangsrecht met betrekking tot adviestrajecten die al voor 1 juli 2020 gestart waren. Iets waar de wetgever niet uitdrukkelijk aandacht aan heeft besteed.

Met ingang van de Wmcz 2018 verandert namelijk de weging in de besluitvorming en dus ook het oordeel van de LCvV. Op grond van het instemmingsrecht kijkt de LCvV niet of de bestuurder in redelijkheid afwijkt van een verzwaard advies van de cliëntenraad, maar oordeelt de LCvV of de cliëntenraad in redelijkheid niet instemt met het voorgenomen besluit.

Taak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De Commissie verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Brancheorganisaties ActiZ, De Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de NVZ (vereniging van ziekenhuizen) en drie organisaties van cliëntenraden: LOC Waardevolle zorg, het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) en KansPlus maken de Commissie mogelijk. Sinds begin 2021 zijn daar ook Jeugdzorg Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bij aangesloten.

Welke zaken voorleggen

In de Wmcz 2018 staat welke zaken aan de Commissie kunnen worden voorgelegd. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een beroep doen op de Commissie als hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichting om advies te vragen. Of als de raad informatie nodig heeft, maar de zorgaanbieder deze niet wil geven. Een zorgaanbieder kan een beroep doen op de Commissie als hij een besluit wil nemen ondanks dat de cliëntenraad daar niet mee instemt. De Commissie kan, naast de meningsverschillen die de Wmcz noemt, ook andere meningsverschillen behandelen, mits de zorgaanbieder en de cliëntenraad dit met elkaar hebben afgesproken. 

Meer informatie

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.