Jaar­verslag 2021 – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Geplaatst op 1 juni 2022

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2021 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken. 

Uitspraken in geschillen

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden ziet een aanmerkelijke toename van werkzaamheden ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 werden achttien geschillen voorgelegd aan de commissie. Ook lagen er nog twee zaken uit 2020 voor verdere afhandeling. De voorgelegde geschillen hebben geresulteerd in elf uitspraken. Verder werd één zaak via bemiddeling opgelost, drie verzoeken werden weer ingetrokken, twee zaken werden niet ontvankelijk verklaard en vijf worden in 2022 verder afgehandeld.

De commissie ziet in veel zaken een verband met de inwerkingtreding van de Wmcz 2018: het opstellen, aanpassen of vervangen van een medezeggenschapsreglement was in veel zaken een aanleiding voor een gang naar de commissie. Ook meldden zich in 2021 diverse cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers die zich inzetten voor het op locatie instellen of vervangen van een cliëntenraad.

De kernachtige samenvatting van de uitspraken kun je nalezen in het jaarverslag. Download het LCvV jaarverslag 2021 (pdf)

Taak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De Commissie verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). 

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden wordt in stand gehouden door een heel aantal partijen, waaronder LOC Waardevolle zorg. Er zijn negen brancheorganisaties en twee organisaties van cliëntenraden die de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden mogelijk maken, te weten: ActiZ, De Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Jeugdzorg Nederland, Ambulancezorg Nederland, Federatie Medisch specialisten, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra en een consortium van branche-organisaties uit de eerstelijnszorg, LOC Waardevolle zorg, het LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap) en KansPlus.

Welke zaken voorleggen

In de Wmcz 2018 staat welke zaken aan de Commissie kunnen worden voorgelegd. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een beroep doen op de Commissie als hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichting om advies te vragen. Of als de raad informatie nodig heeft, maar de zorgaanbieder deze niet wil geven. Een zorgaanbieder kan een beroep doen op de Commissie als hij een besluit wil nemen ondanks dat de cliëntenraad daar niet mee instemt. De Commissie kan, naast de meningsverschillen die de Wmcz noemt, ook andere meningsverschillen behandelen, mits de zorgaanbieder en de cliëntenraad dit met elkaar hebben afgesproken. 

Meer informatie

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese