Laatste ontwik­kelin­gen dossier ‘Ac­tieplan ver­betering feitenon­derzoek’

Geplaatst op 26 maart 2019

Feitenonderzoek

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 19 maart ingestemd met een motie van de Kamerleden Vera Bergkamp en Kees van der Staaij om te verkennen of het nodig is om te komen tot nieuwe regels die bijdragen aan de verbetering van de rechtspositie van kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdbescherming.

“Ernstig bedreigd in ontwikkeling”

Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wat er wordt bedoeld met de zogeheten rechtsnorm “ernstig bedreigd in zijn ontwikkeling”. Een norm die kan leiden tot mogelijk onterechte beschuldigingen en een ondertoezichtstelling: een maatregel die een kinderrechter kan opleggen. Met het aannemen van deze motie zullen er dit jaar nog verkennende gesprekken worden gevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) met de Kinderombudsman, ouderorganisaties, cliëntenorganisaties en wetenschappers. De resultaten hiervan worden vóór het einde van 2019 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het Actieplan: hoe zat het ook alweer? 

Bij wet is geregeld dat de overheid kan ingrijpen bij situaties waar het kind “ernstig bedreigd wordt in zijn ontwikkeling”. Bijvoorbeeld door het opleggen van een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing door de kinderrechter. Zulke ingrijpende maatregelen zijn altijd verstrekkend en hebben een grote impact op het leven van zowel het kind als van de ouders. Het is daarom van belang dat er door de jeugdbescherming onderzoek wordt gedaan naar feiten, zodat een maatregel zorgvuldig onderbouwd is en recht doet aan alle betrokkenen. Gebleken is dat dit niet altijd zorgvuldig gebeurt en daarom is het nog altijd nodig om dit aanzienlijk te verbeteren. Het Actieplan moet daaraan bijdragen. 

Visie LOC op het Actieplan Feitenonderzoek

LOC gaf eerder aan dat er in het huidige Actieplan Feitenonderzoek veel goede aanknopingspunten staan, maar is ook van mening dat er in het Actieplan te weinig aandacht uitgaat naar de rechtspositie van kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen. Het is fijn dat het ministerie van J&V verkennend zal kijken naar oplossingsrichtingen en daarbij de Kinderombudsman, ouder- en cliëntenorganisaties, en de wetenschap betrekt.

Oktober 2018: rondetafelgesprek 

Op woensdag 3 oktober 2018 vond een rondetafelgesprek plaats over het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek’, georganiseerd door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. LOC Zeggenschap in zorg nam op uitnodiging van deze commissie deel aan dit gesprek en gaf zijn visie op dit plan. Bovendien was LOC al een tijdje betrokken bij dit plan door vanuit een faciliterende rol de ervaringen van jongeren, ouders, professionals, de rechtspraak en andere betrokkenen op te halen en te verwerken. Deze ervaringen vormden de bouwstenen voor het Actieplan.

Lees hier het eerder gepubliceerde bericht Terugblik: rondetafelgesprek ‘Actieplan Verbetering feitenonderzoek’.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese