LOC aanbod ondersteuner cliënten­raad

Geplaatst op 27 mei 2021

De functie van ondersteuner cliëntenraad is een belangrijke schakel bij waarde-vol raadswerk. Door alle ervaringen van de professionals die de functie de afgelopen jaren hebben vervuld, hebben we inmiddels een heldere visie ontwikkeld op de functie. Wat hoort er wel bij de taken van de ondersteuner en wat niet. Die functiebeschrijving hebben we vastgelegd in de brochure ‘Ondersteuner cliëntenraad’.

Wil je aan de slag om je rol en functioneren als ondersteuner verder te verdiepen, ervaringen uitwisselen met andere ondersteuners of heb je behoefte aan individuele coaching? LOC heeft een uitgebreid aanbod voor ondersteuners. De eerder genoemde visie en functiebeschrijving vormen de basis voor het aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden van LOC.

Leergang ondersteuner cliëntenraad

LOC biedt twee keer per jaar een leergang ondersteuner cliëntenraad aan. De leergang richt zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse praktijk. De ontwikkeling van de beroepshouding in combinatie met het leren van vaardigheden, is de kern van deze leergang. Je krijgt handvatten om je rol en positie als ondersteuner te verstevigen en daarmee de medezeggenschap te versterken. Meer informatie

Verdiepingsmodules in vervolg op de leergang

In vervolg op de leergang bieden we vanaf 2022 vervolgbijeenkomsten waarin de functie van ondersteuner cliëntenraad verder wordt uitgediept. 

  • De rol van de ondersteuner bij contact met externe partijen (denk aan de Raad van Toezicht, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het zorgkantoor)
  • Coachings- en gespreksvaardigheden.
  • De methodiek van De Mat (interactie en het bepalen van grenzen in relatie tot de ander) 

Iedereen die de leergang gevolgd heeft, kan zich inschrijven voor deze modules. Data en meer informatie volgen

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst voor ondersteuners. We bieden in deze bijeenkomsten informatie en verdieping op een thema waar ondersteuners in de praktijk mee te maken hebben en tegelijkertijd zijn de bijeenkomsten bedoeld als netwerkbijeenkomst en is er alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 

Voor komende najaar is het thema: Inspraak in relatie tot medezeggenschap, wat is de taak van de zorginstelling, waar is de cliëntenraad betrokken en hoe verhoudt inspraak zich tot het achterban contact van de raad. Wat is je rol als ondersteuner daarbij?

Datum: 5 november 2021 Meer informatie volgt

De afgelopen periode deelden verschillende ondersteuners hun ervaringen via dit platform. Wie zijn deze ondersteuners, wat vinden ze leuk aan hun werk en wat betekenen ze voor de cliëntenraad? Lees de ervaringen van Mathilde Jansen, Annemieke Claproth en René Broekhoven.

Intervisie

Al 18 jaar faciliteert LOC intervisie voor en door ondersteuners van cliëntenraden. We bieden daarvoor een aantal mogelijkheden:

  • Begeleide intervisie door een ervaren coach/ondersteuner: Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreken ondersteuners situaties die ze in hun werk tegenkomen en houden ze elkaar een spiegel voor. Zo houden ze elkaar scherp in het uitvoeren van hun rol. De begeleiding kan in 2 jaar worden afgebouwd waarna de groep zelfstandig verder gaat.
  • Intervisie met de methode De Mat. Bas van Raaij van bureau de Mat begeleidt de intervisie. Hij is psycholoog en trainer interactievaardigheden. Bas is verantwoordelijk voor het proces. Periodiek stemmen de ondersteuners af of de manier van intervisie nog past bij wat zij nu nodig hebben. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden van de verschillende vormen van intervisie om je aan te sluiten bij een bestaande groep of om in een regio een nieuwe intervisiegroep op te starten. Data en kosten: op te vragen bij LOC

Coaching en begeleiding op maat

Wil je op individueel niveau aan de slag met je eigen leerdoelen onder begeleiding van een ervaren coach? Neem contact op om jouw wensen voor coaching en/of begeleiding op maat te bespreken.

Het aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden staat open voor een ieder die een of meerdere cliëntenraden ondersteunt, coaches en ambtelijk secretarissen ondersteuners van raden in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VV&T), de GGZ en de Jeugdzorg. Cliëntenraad-ondersteuners uit andere sectoren zijn ook van harte welkom. 

Naast het omschreven aanbod werken wij ook op maat op basis van vragen uit het veld, dus neem gerust vrijblijvend contact op. Stuur een mail naar loc@loc.nl of bel naar 030 284 3200. 

In 2021 zullen wij waar mogelijk de bijeenkomsten fysiek organiseren, tenzij de RIVM-maatregelen anders vragen.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese