LOC schrijft brief aan Tweede Kamer over bekos­tiging verpleeg­huizen

Geplaatst op 25 januari 2021

Donderdag 28 januari vindt er een algemeen overleg plaats over integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg. De integrale vergelijking is een nieuw model voor de bekostiging van de verpleeghuiszorg. Hierin worden zorgaanbieders op basis van de kosten die zij maken en de productie (zorg) die zij leveren met elkaar vergeleken. LOC vraagt met deze brief aandacht voor ons standpunt aangaande deze onderwerpen. 

Stap in de verkeerde richting

De kern van zorg is dat het om mensen gaat. In toenemende mate zien we dat systemen en registraties onnodig veel tijd en budget opslokken. Er is sprake van een maakbaarheidsgedachte, waarbij de zorg gezien wordt als een industrieel product. Met de gedachte dat je de werkelijkheid met modellen en metingen in kaart kunt brengen. Dezelfde denkfout is nu ook aanwezig bij de integrale vergelijking in verpleeghuizen. Het veronderstelt dat je met indicatoren de verschillen tussen organisaties kunt objectiveren. Terwijl we weten dat dat onmogelijk is. Wat iemand zelf kwalitatief goede zorg vindt, verschilt van persoon tot persoon en is moeilijk vast te leggen in lijstjes of systemen. Door de tarieven vast te stellen op basis van integrale vergelijking wordt het huidige systeem nog complexer gemaakt, terwijl de zorg gebaat is bij het tegenovergestelde. 

Bevorder samenwerking in plaats van concurrentie

De integrale vergelijking wordt gepresenteerd als oplossing om tot eerlijke tarieven in de verpleeghuiszorg te komen. Een model dat bepaalt waar meer en waar minder geld nodig is. We verwachten echter dat er strijd zal ontstaan door de ongewenste financiële prikkels. Er zullen organisaties zijn die denken dat ze meer geld krijgen door de integrale vergelijking, maar uiteindelijk zal er een neerwaartse spiraal in de tarieven ontstaan. Onduidelijke factoren bepalen of de ene zorgorganisatie meer geld nodig heeft dan de andere. Zorgorganisaties zullen daarnaast moeten bewijzen dat ze op bepaalde factoren toch zo scoren dat ze een hoger budget krijgen. 

Stop nog meer bureaucratie 

Met deze nieuwe manier van bekostiging zal de verpleeghuissector te maken krijgen met extra administratieve lasten, omdat zorgorganisaties extra gegevens moeten ophalen. Terwijl zorgorganisaties dat geld en die energie veel beter in het bieden van waardevolle zorg kunnen steken. Zodat bewoners het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Verpleeghuizen moeten kunnen investeren in het voorkomen van verpleeghuiszorg. Hun personeel kunnen opleiden en bijscholen. Ervoor zorgen dat werken in de zorg aantrekkelijk is en blijft. 

Daarom vragen wij om de integrale vergelijking en bekostiging te stoppen. En met het veld in gesprek te gaan hoe we tot een bekostiging kunnen komen die aansluit bij wat er in de praktijk in de zorg nodig is.

Cultuurverandering is noodzakelijk

In het experiment persoonsvolgende zorg lag de nadruk op het inzichtelijk maken van het aanbod van de verschillende aanbieders. Met daarbij ook een financiering die persoonsvolgend is. Het is goed met een persoonsvolgend budget verder te experimenteren. Omdat daarmee expliciet duidelijk wordt dat de mensen die zorg nodig hebben het bestaansrecht van zorgorganisaties zijn. 

Maar in het experiment is naar ons idee te weinig aandacht geweest voor cultuurverandering. In de kern gaat het niet over bestaand aanbod inzichtelijk maken, maar steeds met mensen die zorg nodig hebben en hun naasten toetsen wat zij belangrijk vinden. En op basis daarvan een passend aanbod ontwikkelen. Dan komt werkelijk de vraag in plaats van het aanbod centraal te staan. Dat vergt een werkwijze waarin consequent de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de medewerkers centraal staat. 

Daarom vragen wij hoe de minister ervoor wil zorgen dat de vraag van mensen die zorg nodig hebben en hun naasten centraal staat en niet het aanbod.

Meer weten?

  • Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer
  • Heb je een vraag? Schroom niet om contact op te nemen met de Vraagbaak van LOC via 030 – 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese