Model medezeg­genschapsregeling beschik­baar

Geplaatst op 4 mei 2020

LOC Waardevolle zorg heeft in samenwerking met ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl een model Medezeggenschapsregeling voor cliëntenraden en centrale cliëntenraad gemaakt. Per 1 juli 2020 gaat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in en moeten cliëntenraden en zorginstellingen nieuwe afspraken maken over de inrichting van de medezeggenschap. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van het model.

Inhoud modelregeling

De model-medezeggenschapsregeling is vanaf nu te downloaden op www.clientenraad.nl/modellen.

De modelregeling en de bijlage over de centrale cliëntenraad zijn officieel nog in concept: de afspraak met de branches is dat de modelregeling en bijlage na de zomer worden vastgesteld, daarbij worden ervaringen uit de praktijk meegenomen.

In de modelregeling staan:

  • de afspraken die de (centrale) cliëntenraad en de instelling moeten maken op basis van de Wmcz 2018 zoals de samenstelling van de cliëntenraad;
  • de afspraken over de faciliteiten van de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad die zij kunnen gebruiken voor hun werk zoals vergoedingen en onafhankelijke ondersteuning;
  • de rechten en plichten van de (centrale) cliëntenraad en de instelling;
  • de naleving via de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Handreikingen voor cliëntenraden

LOC heeft een handreiking opgesteld die vanuit cliëntenperspectief een toelichting geeft op de modellen en de keuzes die (centrale) cliëntenraden daarbij kunnen maken. Deze komt op korte termijn beschikbaar. Houd daarvoor de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.

Voordat raden en instelling aan de slag gaan met het maken van nieuwe afspraken adviseert LOC om samen een visie op medezeggenschap op te stellen Deze vormt de basis voor nieuwe afspraken en helpt bij het maken van die afspraken. Ook daarvoor heeft LOC een handreiking beschikbaar gesteld.

Wanneer er een gedeelde visie is, kunnen (centrale) cliëntenraden en instelling gezamenlijk de eigen medezeggenschapsregeling opstellen. Zie ook het stappenplan om te komen tot de nieuwe medzeggenschapsregeling.

Online vragenuurtjes

Heb je een vraag over de medezeggenschapsregeling? Of over het model? Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap LOC) beantwoordt volgende week op twee momenten live de vragen van jou en van andere deelnemers. Deze vragen kunnen gaan over de medezeggenschapsregeling, over het model, of andere aanverwante zaken. Klik hier voor meer informatie.

Terugkijken webinar medezeggenschapsregeling

Ook is het mogelijk om de eerdere webinar met een toelichting op de mezeggenschapsregeling terug te kijken. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuning LOC

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan bij het proces om te komen tot een gezamenlijke visie, bij het traject om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het (opnieuw) inrichten van jouw medezeggenschapsstructuur.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Marion Heemskerk 2 jaar geleden

Naar mijn mening zou het goed zijn daar waar geen corona heerst twee of eventueel één vaste contactpersoon bij de bewoner van het verzorgingshuis/verpleeghuis toe te laten.
Dit helpt al veel leed voorkomen bij de persoon in dat tehuis.
Natuurlijk met alle beschermingen die noodzakelijk zijn!

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.