Nieuwe handreiking: Vrij­willigers in de cliënten­raad

Geplaatst op 2 maart 2021

Het valt niet altijd mee bevlogen cliëntenraadsleden te vinden en de raad op sterkte te houden. Vacatures invullen kan de nodige creativiteit vragen. Om de positie van vrijwilligers in cliëntenraden passend te definiëren en te organiseren, is de hamvraag: kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? Waar moet je dan aan denken?
In de nieuwe handreiking ‘Vrijwilligers in de cliëntenraad’ gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken. 

Handreiking Vrijwilligers in de cliëntenraad

Je kunt de nieuwe handreiking Vrijwilligers in de cliëntenraad hier downloaden

Praat ook mee!

Wat zijn jullie ervaringen met vrijwilligers in de cliëntenraad? Of misschien ben je zelf zowel vrijwilliger bij de zorgorganisatie als actief in de cliëntenraad? Herken je de genoemde dilemma’s? Praat ook mee en laat een reactie achter onder dit bericht.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (12)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jos de Bree-van Gestel. 2 jaar geleden

Ook wij hebben in onze cliëntenraad een paar vrijwilligers. Zij geven goede inbreng omdat ze veel op de woongroep of afdeling zijn en ze zijn niet emotioneel betrokken. Wel hebben ze hart voor de bewoners! Dat geeft een goede balans met de familieleden. In ons verpleeghuis kunnen en willen op dit moment de bewoners geen zitting meer in de CR nemen. 

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 2 jaar geleden

Dag Jos,
Wat herkenbaar en hoe waardevol dat er een goede balans ontstaat vanuit hart voor de bewoners, bij naasten én vrijwilligers! Het is zo lastig om in de praktijk goede raadsleden te vinden die zich een tijdje willen inzetten voor de cliënten. Dus mooi dat aanvullen met vrijwilligers bij jullie goed werkt. 
Mag ik vragen of jullie afspraken hebben gemaakt om belangenverstrengeling te voorkomen? Bijvoorbeeld als er een onderwerp in de raad voorligt dat het vrijwilligerswerk van enkele van de raadsleden zou raken? Onthouden leden zich dan van stemmen? Hebben de vrijwilligers een overeenkomst met de organisatie? of verschilt het? Ik ben zeer benieuwd, dank bij voorbaat!

Reageer op dit bericht
jos arts 2 jaar geleden

Dag Tiske,
Onze organisatie kent vrijwilligers contracten. De CCR acht  een vermenging van rol vrijwilligers en rol lid CR als niet wenselijk. De cie medezeggenschap CCR in kader Wmcz zal het geheel bezien en zal dit punt meenemen. Vooralsnog lijkt mogelijke belangenverstrengeling   een belemmering.
Vragen:
1.Misschien op te lossen met geheimhoudingsverklaring?
2. Wat betekent bovenwettelijk in dit geval. Is dat dat de wet de combinatie  verbiedt maar dat indien concrete afspraken het toch mogelijk is?

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 2 jaar geleden

Dag Jos Arts,
 
Dank voor de reactie weer!

ik denk dat het vooral gaat om belngenverstrengeling, niet zozeer (alleen) geheimhouding. Dat het nooit z kan zijn dat iemand als vrijwilliger bv meewerkt/-schrijft aan beleid, en vervolgens er instemmingsrecht op heeft in de raad.
in de medezeggenschap is bovenwettelijk een afspraak die je maakt die niet geborgd is in de wet, maar extra is, dus daarbovenop komt zogezegd. met dit soort afspraken kan je dus zelf meer regelen of details afspreken die de wet zelf niet geregeld heeft. 

Reageer op dit bericht
Jos de Bree-van Gestel. 2 jaar geleden

Dag Tiske.
Alle vrijwilligers hebben een contract met onze zorgorganisatie MeanderGroepZL. Er is een vrijwilligersbeleid 2.0 en er moet een  VOG verdrag overlegd worden. Meander hanteert de Meandermanieren over omgangsvormen en afspraken voor medewerkers en vrijwilligers. Voor leden van de CR geldt dat het algemene belang van de bewoners leidend is en zij beleidsmatig meedenken en meesturen. Daar wordt steeds aandacht aan geschonken. De rechten, plichten en afspraken zijn duidelijk en bij belangenverstrengeling  wordt men van stemming onthouden. Dat is bij ons nog niet voortgekomen. Een vrijwilliger is verzekerd tijdens de werkzaamheden bij MeanderGroep. Kan gebruik maken van onkosten+/reiskostendeclaratie en kan gebruik maken van deskundigheidsbevordering/ scholing. 
 

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 2 jaar geleden

Dag Jos de Bree
Dank voor het delen, daar kunnen anderen weer van leren, fijn!

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 2 jaar geleden

Ook wij kennen het probleem van het niet kunnen vervullen van vacatures in de clientenraad. Als het niet lukt om bewoners of mensen uit hun omgeving te vinden, dan zoeken we mensen die regelmatig met de bewoners in contact komen en de gang van zaken in de instelling kennen. En dan komen we uit bij de vriwilligers. Daar hebben we goede ervaringen mee. Weliewaar hebben zij een vrijwilligerscontract met de instelling, maar hun motivatie is er zijn voor de bewoners, en niet gericht op de instelling.
In de praktijk merken wij in de clientenraad geen verschil in opstelling tussen bewoners, familieleden van bewoners en vrijwilligers.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 2 jaar geleden

Dag Peter,
Die problemen met werven zijn zo herkenbaar! Mooi dat er bij jullie die waardevolle inbreng is vanuit vrijwilligers, want inderdaad als daar zulke goede inzichten in de situatie van de client leven, is het zeer goed die mee te kunnen nemen in medezeggenschap. Je geeft aan dat hun motivatie erg op de client gericht is, dat is top. 
Is het wel eens voorgekomen dat het vrijwilligerswerk onder(deel)werp van het advies van de CR was en kunnen de vrijwilligers dan echt nog de pet ophouden van puur CR lid? Zou je als er een overeenkomst met vrijwilligers is, die willen inzien om te kijken of beide rollen te vereenzelvigen zijn? Benieuwd naar het hoe en wat 🙂 dank voor het delen van de ervaringen hier, daar kunnen andere raden ook weer wat van leren, super!

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 2 jaar geleden

Dag Tiske,
Door de vakantie heb ik nu pas de vrijwilligersovereenkomst gekregen. Ik zie daar niets in staan wat kwaad kan.
Zou een conflict van belangen zich toch voordoen, dan zullen wij ad hoc maatregelen nemen (betrokkene uitsluiten van stemmingen). De verhoudingen bij ons zijn zodanig dat ik niet bang ben voor een echt conflict.
De Centrale Clientenraad heeft zich ooit wel met het vrijwilligersbeleid bemoeid met de bedoeling het attractiever te maken en te bevoderen dat ze niet afhaken (ongevraagd advies aan de directie). Hierbij waren geen vrijwilligers betrokken, die zitten alleen in enkele clientenraden van de locaties.
Wij geven de voorkeur aan bewoners of hun vertegenwoordigers als leden van de CR, maar in noodgevallen zien wij geen reden om af te zien van het inschakelen van vrijwilligers.

Reageer op dit bericht
2 jaar geleden

Dank voor de terugkoppeling. Zo kan geleerd worden van elkaar.

Reageer op dit bericht
Pieter Bruin 2 jaar geleden

Ja…..Clientenraadleden zijn al ,,vrijwilligers,, , dus waar hebben we het over? Clientenraadleden moeten onafhankelijk kunnen functioneren, dus m.i. mogen dit bij voorkeur geen personeelsleden van de zorgorganisatie zijn. Maar ik zie geen bezwaar in mantelzorgers of andere vrijwilligers, mits deze mensen passen binnen het gestelde clientenraadlid profiel en in staat zijn de cr belangen naar behoren uit te kunnen oefenen.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 2 jaar geleden

Dag Pieter, dank voor je inbreng! Inderdaad is het belangrijk dat cliëntenraadsleden onafhankelijk en vanuit cliëntperspectief de gemeenschappelijke belangen kunnen behartigen. De brochure gaat in op mogelijke dilemma’s die je tegen kunt komen wanneer je als ‘vrijwillig medewerker’ bij de zorgorganisatie betrokken bent en tegelijkertijd in de cliëntenraad actief bent. En op afspraken die je kunt maken om daar bewust mee om te gaan.

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese