Nog twee weken tot de Week van de Medezeg­genschap

Geplaatst op 20 september 2021

Over twee weken is het zover: de Week van de Medezeggenschap. Ook dit jaar organiseert LOC weer deze Week. Thema: Elkaar echt zien. In de week van 4 tot en met 8 oktober kunnen cliëntenraden weer deelnemen aan vele inspirerende, interactieve online sessies, waaraan niet alleen LOC-trainers, vrijwilligers en cliëntenraden bijdragen, maar ook zorgkantoren, bestuurders en toezichthouders. Daarnaast worden fysieke regionale bijeenkomsten georganiseerd. 

In 2020 organiseerde LOC (deels) uit noodzaak vanwege beperkende coronamaatregelen de eerste Week van de Medezeggenschap. In korte tijd werd toen een online evenement opgezet, met meer dan zestig sessies verspreid over vijf dagen. In samenwerking met raadsleden, vrijwilligers, adviseurs, trainers en organisaties als de Nederlandse ggz, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Meer dan 300 raadsleden bezochten ruim 1600 sessies. Wat ons betreft een groot succes dat om een vervolg vroeg. http://weekvdmedezeggenschap.nl

In de week van 4 tot en met 8 oktober organiseren we daarom de tweede Week van de Medezeggenschap. Dit jaar in hybride vorm. Van maandag tot en met vrijdag zijn er wederom vele online sessies. Daarnaast organiseren we verschillende regionale fysieke bijeenkomsten voor cliëntenraden. Zo brengen we inhoud, ontmoeting en inspiratie bij elkaar!

Kracht van samenwerking

Sinds maart 2020 zien we elkaar veel meer via talloze pixels – met een beeldscherm. Achter je bureau via de computer, liggend op de bank met je tablet of wandelend met de telefoon in de hand. Digitaal overleg en samenzijn werd gedurende 2020 de norm en is in 2021 onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Soms is het ook heel handig. Voor veel overleggen hoeven mensen nu niet meer te reizen en daardoor is er meer tijd dingen met elkaar te bespreken. Dat zorgt voor minder verkeer op de weg en praktischer werken. 

Tegelijk merken we allemaal dat die pixels op het beeldscherm vaak afstandelijk zijn. Je ziet wel degene(n) waarmee je spreekt, maar ook weer niet echt. Niets kan op tegen die fysieke ontmoeting – waar veel meer zichtbaar is wat iemand denkt en vindt. En het is natuurlijk vaak veel gezelliger. Juist als overleggen moeizaam verlopen, omdat de onderwerpen controversieel of beladen zijn, is het belangrijk om elkaar echt in de ogen te kijken. In dat contact en die relatie ligt de kracht van samenwerking. 

Elkaar echt zien

Daarom is dit jaar het thema van de Week van de Medezeggenschap Elkaar echt zien. Want we zien allemaal dat het weer nodig is dat we elkaar meer gaan zien. Dat we elkaar – met eventuele voorzorgsmaatregelen – meer opzoeken om te overleggen en tot besluiten te komen. Dat doe je niet zomaar via een online overleg. Met fysieke regionale bijeenkomsten hopen we hier een klein steentje aan bij te dragen. Om daarna weer – zoals vroeger – allerlei fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Cliëntenraden geven aan veel behoefte aan het uitwisselen van ervaringen te hebben. Juist na zo’n periode waarin mensen elkaar vooral online hebben gezien. Ze willen elkaar spreken en horen hoe ze de afgelopen (corona)periode hebben ervaren, en wat hen heeft geholpen in het contact met de achterban en de zorgorganisatie. De inhoud van de regionale bijeenkomsten die tijdens de Week plaatsvinden, wordt door cliëntenraden zelf bepaald, soms in overleg met een trainer/adviseur van LOC. Zo komen onder meer in Limburg, Brabant, Overijssel/Flevoland en Noord-Holland cliëntenraden samen.

Met elkaar in gesprek

Inhoudelijke onderwerpen van deze bijeenkomsten lopen sterk uiteen. In de ene regio wordt meer aandacht besteed aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk, terwijl andere juist contact met de achterban bespreken. Naast een inhoudelijk thema wordt meer dan voldoende tijd ingeruimd om vooral met elkaar in gesprek te gaan over de praktijk. De praktijk van alledag, de hectische praktijk van het afgelopen jaar en de praktijk die in de toekomst zal volgen. Hoe geven cliëntenraden nu vorm aan medezeggenschap? Is dat vooral digitaal? Komt men tot een hybride oplossing? Hoe verloopt nu het overleg met de bestuurder of manager? Is besproken wat anders kan? En hoe gaat het bij jullie eigenlijk met de medezeggenschapsregeling? Is die al getekend of is men nog volop in onderhandeling? Zoals je leest is er voldoende te bespreken tijdens de regionale bijeenkomsten. Ook zijn verschillende groepen van vrijwilligers altijd op zoek naar nieuwe aanwas van cliëntenraadsleden. Vind je het leuk om mee te werken aan een regionaal netwerk van cliëntenraden? Meld je dan tijdens de regionale bijeenkomst en draag zo je steentje bij aan een sterkere medezeggenschap.

In samenwerking met…

De afgelopen veertig jaar heeft LOC veel kennis en expertise ontwikkeld op het gebied van medezeggenschap. In die jaren zijn ook verschillende vormen van samenwerking ontstaan met allerlei maatschappelijke organisaties. Dat zijn niet alleen cliëntenraden en zorgorganisaties. Maar ook mensen in bestuur en politiek, zorgkantoren, de inspectie en brancheorganisaties. Verschillende organisaties dragen ook bij aan de Week van de Medezeggenschap. Zo gaan we online in gesprek met zorgkantoren over hun samenwerking met cliëntenraden en nieuwe ideeën over zorginkoop. En bespreken we met bestuurders tegen welke dilemma’s zij aanlopen in hun samenwerking met de medezeggenschap, maar ook welke oplossingen zij daarvoor hebben gevonden. Eén sessie is specifiek voor ondersteuners en hun rol in het functioneren van de medezeggenschap. Toezichthouders komen ook aan bod in een sessie over samenwerking tussen cliëntenraad en raad van toezicht.

Aandacht voor medezeggenschap

Uiteindelijk ontstaat de meerwaarde van medezeggenschap in de onderlinge samenwerking en het overleg tussen de cliëntenraad en de zorgorganisatie. Naast de online sessies en regionale bijeenkomsten is daarom op dinsdag 5 en donderdag 7 oktober de middag gereserveerd voor bijeenkomsten en samenzijn binnen de eigen organisatie. Tijdens deze middag kunnen cliëntenraden door het hele land elk eigen initiatieven organiseren. Hiervoor zijn allerlei vormen denkbaar. De cliëntenraad kan een uitgebreid spreekuur organiseren, een stand bouwen met allerlei informatie voor bewoners en naasten, samen met de bestuurder een interview houden of ‘s avonds met een pizzameeting mensen uitnodigen om te vertellen over wat de cliëntenraad doet en wat mensen die zorg krijgen belangrijk vinden. Zo kun je tijdens de Week – en meer specifiek deze middag – zichtbaar maken wat de meerwaarde van medezeggenschap voor de zorgorganisatie is.

Naast verschillende fysieke vormen van aandacht kun je als cliëntenraad tijdens de Week ook op een andere manier aandacht voor medezeggenschap vragen. Denk aan een speciale nieuwsbrief vanuit de cliëntenraad, een video waarin je uitlegt wat de cliëntenraad doet of je brengt de aloude brievenbus weer terug – waar mensen ideeën, suggesties en vragen kunnen achterlaten. Het voelt misschien als iets kleins, maar juist deze dingen kunnen je werk met de raad versterken. Zeker als je hier aandacht voor vraagt tijdens de Week van de Medezeggenschap. Schroom vooral niet om de zorgorganisatie om hulp te vragen. Zij hebben ook vaak goede suggesties om je idee verder te brengen.

Waardevolle medezeggenschap

Een cliëntenraad is heel belangrijk binnen een zorgorganisatie. Zij zijn namelijk de enige die enkel en alleen vanuit het perspectief van mensen die zorg krijgen hoeven te denken. En vanuit dat perspectief de zorgorganisatie kunnen adviseren over het beleid – vanuit hun ervaringen uit de praktijk. Daarvoor heeft de cliëntenraad natuurlijk wel anderen nodig. Ze zijn dagelijks in gesprek met de achterban, vragen hulp vanuit de organisatie, bevragen de bestuurder en ontmoeten andere cliëntenraden. Onder meer via LOC en tijdens de Week van de Medezeggenschap. 

In dat onderlinge contact ontstaat de meerwaarde van medezeggenschap. En draag je als cliëntenraad bij aan betere zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom is het zo belangrijk dat je openstaat voor nieuwe ideeën, suggesties en geluiden van anderen – binnen en buiten de zorgorganisatie. Met de Week van de Medezeggenschap wil LOC bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van medezeggenschap. Zodat deze blijft aansluiten bij wat mensen in de praktijk nodig hebben. Leden van cliëntenraden dragen bij aan de verbetering van zorg. Laten we daarin samenwerken, elkaar echt zien en leren van het mooie dat elke dag gebeurt.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese