Ondersteuning LOC bij Wzd en Wvggz

Geplaatst op 7 oktober 2019

Per 1 januari 2020 zijn de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Verplichte ggz van kracht. De Wzd en de Wvggz zijn belangrijke (nieuwe) wetten voor de cliëntenraad.

De cliëntenraad:

  • kan de rechten van mensen bewaken;
  • kan vragen stellen;
  • kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en krijgt instemmingsrecht op basis van de Wmcz 2018 over onder meer het beleidsplan Wzd van de zorginstelling over onvrijwillige zorg, de huisregels of het vaststellen van de klachtenregeling.

Ondersteuning door LOC

Om cliëntenraden toe te rusten voor zijn adviesrol bij de Wzd en Wvggz, heeft LOC een specifiek aanbod ontwikkeld. Download de flyer over wat LOC voor cliëntenraden kan betekenen als het gaat om de Wzd en Wvggz.

– Workshops en dialoogbijeenkomsten

Waar gaat het precies om als we het hebben over de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte ggz (Wvggz)? Hoe voer je daar als cliëntenraad een gesprek over met de achterban of met de directie? Hoe kun je bewaken dat mensen belangrijker blijven dan alleen het volgen van regels en protocollen? Waarover en hoe kun je en mag je adviseren? 

Voor antwoorden op deze en andere vragen organiseert LOC workshops en dialoogbijeenkomsten over de Wzd of de Wvggz.

  • Een workshop over de Wzd of de Wvggz is een interactief programma waarin deelnemers aan de hand van filmpjes veel voorkomende dilemma’s, nieuwe inzichten en oplossingsmogelijkheden delen.
  • Een dialoogbijeenkomst over de Wzd of de Wvggz is een onderzoekend gesprek tussen acht tot tien deelnemers onder leiding van getrainde LOC-gespreksleiders over een kwestie/onderwerp. De dialoog duurt ca. twee uur. De dialoog heeft als doel samen antwoorden te vinden op vragen, die mensen hebben in het kader van de Wzd of de Wvggz. Het benutten van ieders afzonderlijke bijdrage is de kracht van de dialoog. 

Deze eerstvolgende workshops vinden plaats tijdens het landelijk congres cliëntenraden. Houd verder de nieuwsbrief en het overzicht met bijeenkomsten in de gaten voor andere data.

Het is ook mogelijk om de workshop of dialoogbijeenkomst ‘in company’, dus op maat en op locatie, aan te bieden. Onze maatwerktrainingen spitsen we toe op de onderwerpen die je cliëntenraad wil bespreken.

– Handreikingen Wzd en Wvggz voor cliëntenraden

LOC ontwikkelt handreikingen over de Wzd en de Wvvgz. Deze zijn binnenkort te downloaden via www.cliëntenraad.nl of te bestellen via vraagbaak@loc.nl. Hierin staat beschreven wat de bedoeling van de wet is en hoe cliëntenraden hun rol kunnen invullen. 

– Een specifieke vraag?

Uiteraard helpen de experts van LOC je graag bij vragen die je hebt over de Wzd en de rol van je cliëntenraad. Neem daarvoor contact op met de LOC-Vraagbaak, via vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00. 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.