“Onschat­bare waarde van een goede cliënten­raad” – De Lage Kamp in Paterswol­de

Geplaatst op 8 november 2021

In de rubriek cliënt & raad van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap, vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. In de herfsteditie kwam Cora Streumer (69) aan het woord: cliëntenraadslid van stichting De Lage Kamp, een kleinschalige woonvorm in Paterswolde.

Dit artikel verscheen in de herfsteditie van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap

Bij De Lage Kamp wonen achttien mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meeste bewoners zijn jongvolwassenen. Wonen en zorg zijn gescheiden. Financiering van zorg en begeleiding vindt plaats vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). “Mijn volwassen dochter heeft veilige huisvesting en een warme omgeving nodig. In 2016 koos ik voor deze woonvorm, vanwege de kleinschaligheid en om als ouder zeggenschap te houden over de zorg”, zegt Cora Streumer.

Sinds wanneer ben je actief in de cliëntenraad en wat is je rol?
“Kort nadat mijn dochter naar een studio bij De Lage Kamp verhuisde, hoorde ik dat er een cliëntenraad werd
opgericht. Ik raakte betrokken en vervulde de rol van voorzitter. Twee jaar geleden vond er in de stichting een bestuurswisseling plaats. De organisatie maakte een moeilijke en roerige periode door. We hadden veel bijeenkomsten met medewerkers, cliëntenraad en verwanten. Inmiddels neem ik deel aan de nieuwe cliëntenraad als lid.”

Waarom zet je je in voor de cliëntenraad?
“Ik wil graag van betekenis zijn voor de woonvorm. Als ouder vind ik het mijn plicht om op te komen voor de belangen van mijn dochter en de andere bewoners. Iedereen heeft recht op de zorg zoals die staat in de PGB-toekenning. Dat betekent niet alleen aandacht voor zorg maar ook voor voeding, beweging en activiteiten. Daarnaast ben ik gemotiveerd om mijn kennis en werkervaring als voormalig organisatieadviseur in te zetten en vanuit de cliëntenraad mee te helpen bouwen aan een goede organisatie voor bewoners en medewerkers.”

Hoe functioneert de cliëntenraad?
“In de vorige cliëntenraad konden we invloed uitoefenen en onveilige zorgsituaties aan de orde stellen. We stemden in met een nieuw bestuur. De samenwerking met de nieuwe bestuurder bleef formeler dan we verwachtten en het duurde even voordat de nieuwe cliëntenraad er kwam. In augustus zijn we geïnstalleerd. Ook ondertekenden we toen een nieuw reglement dat aansluit bij de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Medezeggenschap geef je in gezamenlijkheid vorm. We zetten daarom in op meer openheid en het ontwikkelen van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de bestuurder. De raad wil mee invulling geven aan een goede vertaalslag tussen de belangen van de cliënt en het organisatiekader.”

Welke onderwerpen staan op de voorgrond voor de cliëntenraad?
“Zorginhoudelijke onderwerpen dienen altijd voorop te staan. Een goed leefklimaat en methodisch werkende
medewerkers die het gedrag van de bewoners begrijpen. We zagen veel medewerkers weggaan, terwijl vertrouwde gezichten voor de bewoners onmisbaar zijn om zich veilig te voelen. We vragen aan alle bewoners hoe zij de zorg inmiddels ervaren en of ze dingen anders willen. Ook houden we contact met de verwanten. Iedereen heeft er belang bij dat de organisatie goed loopt. We weten dat de overgang naar een andere woonplek voor mensen met een beperking erg belastend is.”

Welke diensten van LOC gebruikte de cliëntenraad?
De huidige bestuurder legde contact met LOC voor een presentatie over de nieuwe Wmcz. Op initiatief van de cliëntenraad begeleidde LOC-adviseur Tiske Boonstra daarna de gesprekken tussen de cliëntenraad en het stichtingsbestuur over het opzetten van een nieuw reglement. Dat deed ze op een heel prettige manier en ze legde meteen goed uit wat daarin wel of niet mogelijk is.”

Wat is je wens voor de toekomst?
“Ik ervaar de cliëntenraad als werk van lange adem. In de afgelopen periode ging veel aandacht van de organisatie uit naar het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Dit vroeg van ouders extra tijd voor de zorg voor hun eigen kind. Niet alle ouders brengen energie op om daarnaast ook nog mee te bouwen aan de organisatie. Mijn wens is dat we als verwanten blijven streven naar het goed vormgeven van de belangen van alle bewoners en dat we actief betrokken worden bij de organisatie. Ik blijf de onschatbare waarde van een goede cliëntenraad uitdragen.”

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese