Poll: Hoe gaat jouw organisatie om met ver­soepeling coronamaat­regelen?

Geplaatst op 5 mei 2021

De minister van VWS kondigde kort geleden in een brief mogelijkheden voor nieuwe versoepelingen aan voor thuiswonende ouderen en mensen die in zorgorganisaties voor langdurige zorg wonen. Uit onderzoek van twee universiteiten onder 76 verpleeghuizen blijkt echter dat weinig verpleeghuizen de laatste tijd versoepelingen hebben doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Hoe is dat in jouw organisatie?

Breder kijken, per individu

Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepeler regels invoeren als alle bewoners zijn ingeënt. LOC zegt vanuit haar visie op Waardevolle zorg ook in crisissituaties: kijk daarbij breder dan alleen naar besmettingsmogelijkheden. Kijk naar gezondheid, veiligheid en welbevinden van mensen in brede zin – zeker als mensen zich in een laatste levensfase bevinden. En neem daarbij ook de desastreuze effecten in ogenschouw die maatregelen kunnen hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. 

Rol cliëntenraad

Bij het vaststellen van een plan is de cliëntenraad een belangrijke partner. De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van het verpleeghuis en behartigt hun belangen. Rondom vragen over bezoekersregelingen heeft de cliëntenraad verschillende rechten. Juist uitzonderlijke situaties vereisen namelijk een zorgvuldig en gedragen besluit. Wanneer coronamaatregelen gevolgen hebben voor mensen die zorg krijgen, kunnen verschillende advies- en instemmingsrechten aan de orde zijn. Bijvoorbeeld:

  • Instemmingsrecht
    • met betrekking tot voor cliënten geldende regelingen. Hieronder valt (het aanscherpen van) de bezoekregeling en de manier waarop bewoners of opgenomen cliënten gevaccineerd gaan worden;
    • met betrekking tot het algemene beleid op het gebied van de veiligheid;
  • Bovenwettelijk (verzwaard) advies- of instemmingsrecht over het beleid op het gebied van de gezondheid.

Wanneer er een maatregel genomen wordt die geldt voor de gehele instelling, moet deze voorgelegd worden aan de centrale cliëntenraad. Wanneer het gaat om lokale maatregelen moet de lokale cliëntenraad betrokken worden. De betrokkenheid bij het plan voor bezoek in verpleeghuizen ligt bij de lokale cliëntenraad, omdat het een besluit voor de locatie betreft. Als er een centrale cliëntenraad aanwezig is, kan deze de lokale cliëntenraden ondersteunen.
Juist in de huidige periode is het belangrijk om actief betrokken te blijven als cliëntenraad en de rol van waakhond en adviseur te bewaren.

Meer lezen

  • In de begin april herziene handreiking ‘Bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen’ is uitgewerkt hoe individueel maatwerk per bewoner tot stand kan komen. Daar is ook de rol van de cliëntenraad verder in uitgewerkt.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese