Rapport: breed gedragen aan­bevelin­gen specialis­tische jeugdzorg in de regio

Geplaatst op 14 februari 2022

‘Organiseer de jeugdzorg weer vraaggericht in plaats dat geld een drijfveer is. Want het gaat om de toekomst en de ontwikkeling van kinderen. En precies dat kunnen we maar één keer goed doen.’

Wat moet er in een regiovisie specialistische jeugdzorg staan? Leden en ondersteuners van cliëntenraden en jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers en wethouders bespraken dit met elkaar tijdens vier bijeenkomsten afgelopen najaar. De uitkomsten, knelpunten en aanbevelingen verzamelden we in een uitgebreid rapport en bijbehorende samenvatting. Cliëntenraden kunnen dit delen met hun gemeente. Om in te brengen wat er in de regiovisie moet staan zodat de jeugdzorg beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben.

LOC biedt dit jaar kosteloze ondersteuning bij het inrichten of versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg. Meer info lees je hier

Aanbevelingen voor regiovisie specialistische jeugdzorg

Eind 2021 faciliteerde LOC Waardevolle zorg gesprekken tussen leden en ondersteuners van cliëntenraden en jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers en wethouders. Om van hen te horen wat er in hun regiovisie over specialistische jeugdzorg moet staan waardoor de jeugdzorg beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben. In een uitgebreid rapport en bijbehorende samenvatting zetten we uiteen wat volgens hun knelpunten zijn en wat zij gemeenten adviseren.

Rapport en samenvatting: vier thema’s als rode draad

We maken onderscheid tussen vier belangrijke thema’s die we hebben uitgewerkt op basis van de genoemde knelpunten en adviezen: 

  1. Vertrouwen als basis
  2. Organiseer de zorg passend en toegankelijk
  3. Kwaliteit van de zorg 
  4. Kinderen, jongeren en ouders zijn experts

Het uitgebreide rapport en de beknopte samenvatting kun je hier downloaden:

Opstellen, evalueren en bijstellen: blijf in gesprek

LOC roept de gemeenten, mede namens alle deelnemers van de bijeenkomsten, op om de genoemde knelpunten en aanbevelingen zorgvuldig te bespreken en mee te nemen in het opstellen, evalueren en weer bijstellen van hun regiovisie. Ook vragen we de gemeenten hierover in gesprek te blijven met de mensen om wie het gaat. Het rapport en de samenvatting deelt LOC daarom met de VNG, Zorg voor de Jeugd, Jeugdzorg Nederland, Jeugdwelzijnsberaad en cliëntenraden.

Rol cliëntenraad

Als cliëntenraad kun je de aanbevelingen uit het rapport onder de aandacht brengen bij je gemeente. Dit kun je doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad en het rapport mee te sturen als bijlage. Je kunt je ondersteuner of je bestuurder vragen om hierbij te helpen. Of probeer dit onderwerp via een contact in je netwerk op de agenda te krijgen van de gemeenteraad.

Als de regiovisie eenmaal is vastgesteld, zal deze van tijd tot tijd geëvalueerd worden. Het is goed om in de gaten te houden wanneer dit op de planning staat, zodat je tegen die tijd weer kunt aanhaken. En inbreng kunt geven vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouders.

Waarom een regiovisie?
Door een wetswijziging moeten gemeenten meer samenwerken en specialistische jeugdzorg (boven)regionaal organiseren. Met als doel: betere beschikbaarheid en kwaliteit van de specialistische jeugdzorg. Iedere regio moet een regiovisie opstellen om helder te maken aan welke eisen organisaties moeten voldoen. Omdat iedereen hierover mee moet kunnen praten, organiseerde LOC deze regiobijeenkomsten.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.