Rapport: breed gedragen aan­bevelin­gen specialis­tische jeugdzorg in de regio

Geplaatst op 18 oktober 2022

Uit een rapport van de Jeugdautoriteit blijkt dat een derde van de regio’s nog geen regiovisie op specialistische jeugdhulp heeft opgesteld. Ook zijn er regio’s die niet of nauwelijks kinderen, jongeren en ouders zelf hebben betrokken bij het opstellen van de visie. LOC wijst deze regio’s dan ook nogmaals op het rapport Specialistische jeugdzorg bovenregionaal organiseren. Knelpunten en aanbevelingen in beeld‘. De genoemde knelpunten en aanbevelingen zijn afkomstig van leden en ondersteuners van cliëntenraden en jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers en wethouders. LOC sprak met hen, eind 2021.  

Organiseer jeugdzorg vraaggericht

Eind 2021 faciliteerde LOC Waardevolle zorg vier bijeenkomsten in aanwezigheid van leden en ondersteuners van cliëntenraden en jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers en wethouders. Om van hen te horen wat er in hun regiovisie moet staan waardoor de jeugdzorg beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben. De door hen genoemde knelpunten en adviezen verwerkte LOC in het genoemde rapport. zen. 

‘Organiseer de jeugdzorg weer vraaggericht in plaats dat geld een drijfveer is. Want het gaat om de toekomst en de ontwikkeling van kinderen. En precies dat kunnen we maar één keer goed doen.’

Vier thema’s als rode draad

Het rapport onderscheidt vier belangrijke thema’s: 

  1. Vertrouwen als basis
  2. Organiseer de zorg passend en toegankelijk
  3. Kwaliteit van de zorg 
  4. Kinderen, jongeren en ouders zijn experts

Opstellen, evalueren en bijstellen: blijf in gesprek

LOC roept de gemeenten, mede namens alle deelnemers van de bijeenkomsten, op om de genoemde knelpunten en aanbevelingen zorgvuldig te bespreken en mee te nemen in het opstellen, evalueren en weer bijstellen van hun regiovisie. Ook vragen we de gemeenten hierover in gesprek te blijven met de mensen om wie het gaat. Het rapport en de samenvatting deelt LOC met de VNG, Zorg voor de Jeugd, Jeugdzorg Nederland, Jeugdwelzijnsberaad en cliëntenraden.

Rol cliëntenraad

Als cliëntenraad kun je de aanbevelingen uit het rapport onder de aandacht brengen bij je gemeente. Dit kun je doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad en het rapport mee te sturen als bijlage. Je kunt je ondersteuner of je bestuurder vragen om hierbij te helpen. Of probeer dit onderwerp via een contact in je netwerk op de agenda te krijgen van de gemeenteraad.

Als de regiovisie eenmaal is vastgesteld, zal deze van tijd tot tijd geëvalueerd worden. Het is goed om in de gaten te houden wanneer dit op de planning staat, zodat je tegen die tijd weer kunt aanhaken. En inbreng kunt geven vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouders.

Meer weten?

Eerst gepubliceerd in februari 2022, laatst bijgewerkt 18 oktober 2022

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese