Reactie LOC op inter­netcon­sultatie ‘onaf­hankelij­ke deskundige bij uitvoering Wet zorg en dwang’

Geplaatst op 9 mei 2022

Iedereen die dat wil kan reageren op de internetconsultatie over de eisen voor de onafhankelijk deskundige bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). LOC vraagt met een reactie om verdere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen: we moeten erg terughoudend zijn met zorg die onder dwang wordt gegeven en zouden graag zien dat zo vaak als nodig en wenselijk is een frisse blik wordt ingevlogen. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

Internetconsultatie over de onafhankelijke deskundige Wzd

In de Wet zorg en dwang (Wzd) is bepaald dat wanneer het niet lukt om zorg die met dwang wordt gegeven binnen zes maanden af te bouwen, de zorgverantwoordelijke advies moet vragen aan een deskundige die niet bij de behandeling betrokken is. In het Besluit zorg en dwang is vastgelegd wie mag optreden als onafhankelijke deskundige. Nu zijn er wijzigingen voorgesteld aan welke eisen deze deskundige moet voldoen. Via een internetconsultatie kan iedereen die dat wil reageren op deze voorgestelde wijzigingen. LOC Waardevolle zorg heeft vanuit de contacten met cliëntenraden en ervaringen in de beweging Radicale vernieuwing zorg een reactie ingestuurd en gevraagd om de voorgestelde wijzigingen nog verder aan te scherpen.

Reactie LOC

LOC vindt de voorgestelde wijziging zeker een verbetering ten opzichte van de huidige eisen voor een onafhankelijke deskundige. Het gaat erom dat iemand met een frisse blik meekijkt en daarbij is het minder van belang of diegene uit een andere organisatie komt. Op twee punten zouden wij graag nog een verdere verruiming zien van de eisen voor de onafhankelijk deskundige:

  • De frisse blik hoeft wat ons betreft niet altijd door iemand met een zorgachtergrond te gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld ook een naaste zijn. De voorgestelde wijziging in het Besluit zorg en dwang is daarbij te beperkend.
  • De raadpleging van de frisse blik is nog steeds aan vaste termijnen gebonden. Wij zouden graag zien dat het zo vaak als nodig en wenselijk gebeurt. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

Internetconsultatie open tot 23 mei

Ook cliëntenraden kunnen meedoen met deze internetconsultatie. Cliëntenraden die dat willen, kunnen tot 23 mei een reactie insturen. Meer informatie over de internetconsultatie vind je op: internetconsultatie.nl/onafhankelijkedeskundige

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese